Differentiatiestage MDL Kinder MDL

Aanvang: 
01-03-2019

Wat gaat de aios leren?

De afdeling kindermaag-darm-leverziekten (kinder-MDL) van het JKZ biedt brede zorg op het gebied van maag-, darm- en leverziekten bij kinderen. Bijzondere aandachtsgebieden zijn inflammatoire darmziekten, cystische fibrose en eosinofiele oesofagitis. De afdeling kinder-MDL speelt een centrale rol binnen het voedingsteam van het JKZ. Er is een groot en gevarieerd aanbod van patiënten met zowel algemeen kindergeneeskundige MDL-problematiek als specifieke kinder-MDL-problematiek.

Het doel van de profileringsstage is om ervaring op te bouwen bij de zelfstandige uitvoering van de diagnostiek en behandeling van veel voorkomende MDL-problemen bij kinderen, zoals gastro-oesofageale reflux, dysfagie, buikpijn, diarree, obstipatie, transaminasestijging en/of cholestase. Daarnaast krijgt de AIOS de mogelijkheid om zich te verdiepen in patiënten met coeliakie, inflammatoire darmziekten, cystische fibrose of eosinofiele oesofagitis. Tot slot biedt de stage de mogelijkheid tot het vergroten van kennis en ervaring op het gebied van voedingsproblematiek en klinische voeding.

De AIOS is eerste aanspreekpunt voor de klinische MDL-patiënten en de consulten kinder-MDL. Daarnaast draait de AIOS meerdere MDL-spreekuren en is hij/zij aanwezig bij multidisciplinaire besprekingen en op de OK tijdens het wekelijkse endoscopie programma.

Sollicitatie en contact

Indien u meer wilt weten over deze interessante stage neem dan contact op met:
dr. Gertjan Driessen, opleider kindergeneeskunde
telefoon 070-2108264
e-mail: g.driessen@hagaziekenhuis.nl


drs. Danielle Hendriks, kinder-MDL-arts
telefoon 070-2108108
e-mail: d.hendriks
@hagaziekenhuis.nl

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis

Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis. Het is het enige niet academische kinderziekenhuis van Nederland. Hierdoor kun je in het HagaZiekenhuis een aantal specifiek op kinderen gerichte (vervolg)opleidingen volgen. kijk bij Kindergeneeskundige opleidingen in het JKZ voor meer informatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag

tel.: (070) 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/polikliniek(dag)opname/naar-de-polikliniek/juliana-kinderziekenhuis.aspx