Differentiatiestage Kinderlongziekten Kinderlongziekten

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • Profileringsstage in het enige niet-academische kinderziekenhuis van Nederland. 
  • Kinderlongziekten wordt in de volle breedte op 3de lijns niveau uitgeoefend
  • Cystic fibrosis, moeilijk instelbaar astma en longproblematiek bij neurologische aandoeningen zijn speerpunten
  • Uitgebreid en goed geoutilleeerd longfunctielaboratorium voor kinderen aanwezig
  • Groot, gevarieerd aanbod van patiënten
  • Combinatie met algemene supervisie.

Diensten: 3-4 week avonddiensten en 2 weekend avonddiensten (17.00-23.00 uur), geen nachtdiensten.

Algemene informatie JKZ
Het Juliana Kinderziekenhuis maakt deel uit van het HagaZiekenhuis en is gehuisvest in een eigen gebouw aan de Sportlaan in Den Haag. De vakgroep kindergeneeskunde behoort tot de grootste niet-academische praktijken van Nederland en werkt intensief samen met de kinderartsen van de vakgroep kindergeneeskunde van het Medisch Centrum Haaglanden. Op verschillende deelspecialistische terreinen heeft het JKZ een (boven) regionale functie, waaronder de kinderlongziekten.

In het JKZ zijn een groot aantal kindergeneeskundige deelspecialismen vertegenwoordigd (zie tabel 1). Andere specialisten zijn gespecialiseerd in de kinderproblematiek binnen hun specialismen en verlenen deze specifieke zorg binnen de muren van het JKZ. Het gaat daarbij om anesthesiologen, dermatologen, chirurgen, fysiotherapeuten, klinische genetici, KNO-artsen, kinderneurologen, oogartsen, orthopeden, plastisch chirurgen, radiologen, urologen. Het JKZ beschikt over eigen operatiekamers. Er vinden jaarlijks 4500 tot 5000 ingrepen bij kinderen plaats. In het JKZ is een psychosociaal team beschikbaar.

Tabel 1: Deel specialismen en aandachtsgebieden kinderartsen JKZ


Kwaliteitsbeleid
De vakgroep kindergeneeskunde beschouwt de opleiding kindergeneeskunde als één van haar belangrijkste prioriteiten. Alle kinderartsen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding kindergeneeskunde in het JKZ. Zij werken samen om een kwalitatief hoogstaande opleiding in een veilige en inspirerende omgeving neer te zetten.
De kinderartsen zijn betrokken bij de opleiding door
• supervisie, begeleiding en evaluaties/beoordelingen op de afdelingen, tijdens (algemene en deelspecialistische) spreekuren, op de SEH en tijdens diensten. 
• beschikbaar te zijn voor het mentoraat.
• deelname aan de overdrachten en onderwijsmomenten.
• deelname aan kwaliteitsbevorderende activiteiten (zie tabel 2)

Tabel 2: Kwaliteitsindicatoren opleiding

Sollicitatie en contact

Indien u meer wilt weten over deze interessante stage neem dan contact op met:
dr. Frank Brus (opleider kindergeneeskunde)
telefoon 070-2100000 (zoemer 7312) 
e-mail: f.brus@hagaziekenhuis.nl
Marianne Nuysink (kinderlongarts)  
telefoon 070-2100000 (zoemer 7218)
e-mail: m.nuijsink@hagaziekenhuis.nl

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis

Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis. Het is het enige niet academische kinderziekenhuis van Nederland. Hierdoor kun je in het HagaZiekenhuis een aantal specifiek op kinderen gerichte (vervolg)opleidingen volgen. kijk bij Kindergeneeskundige opleidingen in het JKZ voor meer informatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag

tel.: (070) 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/polikliniek(dag)opname/naar-de-polikliniek/juliana-kinderziekenhuis.aspx