Differentiatiestage Algemeen Profilering op maat

Aanvang: 
01-03-2019
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Een op maat gemaakte profileringsstage in het enige niet-academische kinderziekenhuis van Nederland. Door het zeer diverse aanbod aan deelspecialismen binnen Juliana Kinderziekenhuis is het mogelijk om een speciaal samengestelde stage aan te bieden. Deze stage is met name interessant voor arts-assistenten, die een toekomst als algemeen kinderarts ambieren. Binnen deze stage zal verdieping worden gezocht binnen 1 tot maximaal 2 deelspecialismen met daarnaast algemeen kindergeneeskundige taken, zoal supervisie op de afdeling of spoedeisende hulp. In nauw overleg met de Aios wordt gekeken hoe de stage exact zal worden ingedeeld.

 Algemene informatie JKZ

Het Juliana Kinderziekenhuis maakt deel uit van het HagaZiekenhuis en is gehuisvest in een modern moeder- en kindcentrum aan het Els Borst-Eilersplein in Den Haag. De vakgroep kindergeneeskunde behoort tot de grootste niet-academische praktijken van Nederland. Vrijwel alle deelspecialismen zijn vertegenwoordigd. Op verschillende deelspecialistische terreinen heeft het JKZ een (boven) regionale functie, waaronder de kinderlongziekten. Ook de andere specialisten, zoals chirurgen, kinderneurologen, dermatologen, anesthesiologen en ga zo maar door zijn gespecialiseerd in kinderproblematiek en verlenen hun specifieke zorg binnen de muren van het Juliana Kinderziekenhuis.

Het JKZ speelt een centrale rol in de kindergeneeskundige zorg in Den Haag en beschikt over 3 klinische afdelingen met in totaal ruim 70 bedden. Jaarlijks worden ruim 3200 kinderen voor de kindergeneeskunde en ruim 1100 kinderen voor andere specialismen in het JKZ opgenomen. Daarnaast worden jaarlijks 20.000 kinderen poliklinisch gezien. Enkele specifieke aspecten van de algemene kindergeneeskundige zorg zijn de spoedeisende hulp (SEH) en de High Care voor kinderen. Ieder jaar bezoeken 8.000 kinderen met kindergeneeskundige problematiek de SEH van het JKZ.

Sollicitatie en contact

Indien u meer wilt weten over deze interessante stage neem dan contact op met:
dr. Gertjan Driessen (opleider kindergeneeskunde)
telefoon 070-2100000 (zoemer 8264) 
e-mail: g.driessen@hagaziekenhuis.nl

Yvonne Koopman (plaatsvervangend opleider kindergeneeskunde)  
telefoon 070-2100000 (zoemer 8111)
e-mail: y.koopman@hagaziekenhuis.nl

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis

Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis. Het is het enige niet academische kinderziekenhuis van Nederland. Hierdoor kun je in het HagaZiekenhuis een aantal specifiek op kinderen gerichte (vervolg)opleidingen volgen. kijk bij Kindergeneeskundige opleidingen in het JKZ voor meer informatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag

tel.: (070) 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/polikliniek(dag)opname/naar-de-polikliniek/juliana-kinderziekenhuis.aspx