Differentiatiestage Algemene kindergeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • Stage in het Hagaziekenhuis/ locatie Juliana Kinderziekenhuis
  • Profileringsstage in het enige niet-academische kinderziekenhuis in Nederland. 
  • Profilering algemene kindergeneeskunde met keuze tussen meer acute algemeen kindergeneeskundige zorg op de poli /SEH of meer klinische algemeen kindergeneeskundige zorg en HC voor oudere kinderen
  • Ontwikkelen van zelfstandigheid door het verrichten van superviserende en coördinerende taken staat centraal
  • Deelname aan de activiteiten van één van de multidisciplinaire teams of een deelspecialisme is mogelijk
  • Groot, gevarieerd aanbod van patiënten.

    Diensten per maand: 3-4 week avonddiensten en 2 weekenddiensten (17.00-23.00 uur), geen nachtdiensten

Algemene informatie JKZ
Het Juliana Kinderziekenhuis maakt deel uit van het HagaZiekenhuis en is gehuisvest in een eigen gebouw aan de Sportlaan in Den Haag. De vakgroep kindergeneeskunde behoort tot de grootste niet-academische praktijken van Nederland en werkt intensief samen met de kinderartsen van de vakgroep kindergeneeskunde van het Medisch Centrum Haaglanden. Op verschillende deelspecialistische terreinen heeft het JKZ een (boven) regionale functie.
In het JKZ zijn een groot aantal kindergeneeskundige deelspecialismen vertegenwoordigd (zie tabel 1). Andere specialisten zijn gespecialiseerd in de kinderproblematiek binnen hun specialismen en verlenen deze specifieke zorg binnen de muren van het JKZ. Het gaat daarbij om anesthesiologen, dermatologen, chirurgen, fysiotherapeuten, klinische genetici, KNO-artsen, kinderneurologen, oogartsen, orthopeden, plastisch chirurgen, radiologen, urologen. In het JKZ is een psychosociaal team beschikbaar.

Tabel 1. Deelspecialismen en aandachtsgebieden kinderartsen JKZ


Kwaliteitsbeleid
Alle kinderartsen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding kindergeneeskunde in het JKZ. Zij werken samen om een goede opleiding in een veilige en inspirerende omgeving neer te zetten. De kinderartsen zijn betrokken bij de opleiding door
- supervisie, begeleiding en evaluaties/beoordelingen op de afdelingen, tijdens (algemene en deelspecialistische)  spreekuren, op de SEH en tijdens diensten. 
- beschikbaar te zijn voor het mentoraat.
- deelname aan de overdrachten en onderwijsmomenten.
- deelname aan kwaliteitsbevorderende activiteiten (zie tabel 2)

Sollicitatie en contact

Indien u meer wilt weten over deze interessante stage neem dan contact op met:
dr. Frank Brus (opleider kindergeneeskunde)
telefoon 070-2100000 (zoemer 7312) 
e-mail: f.brus@hagaziekenhuis.nl

Frederique Hofstede (medisch manager)  
telefoon 070-2100000 (zoemer 7323)
e-mail: f.hofstede@hagaziekenhuis.nl

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis

Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis. Het is het enige niet academische kinderziekenhuis van Nederland. Hierdoor kun je in het HagaZiekenhuis een aantal specifiek op kinderen gerichte (vervolg)opleidingen volgen. kijk bij Kindergeneeskundige opleidingen in het JKZ voor meer informatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag

tel.: (070) 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/polikliniek(dag)opname/naar-de-polikliniek/juliana-kinderziekenhuis.aspx