Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Bekkenbodem

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Een uitgebreid aanbod aan bekkenbodemproblematiek welke behandeld worden door een enthousiast bekkenbodemteam in een uitstekende en veilige sfeer, volgens de normen van de Werkgroep Bekkenbodem.

Onze afdeling bevindt zich voorlopig nog op de Jozeflokatie van het Groene Hart Ziekenhuis , waar gynaecologie en verloskunde zich op een afdeling bevinden. Er heerst een enthousiaste en gezellige sfeer waarbij kwaliteit en oog voor opleiding hoog in het vaandel staan. Van de 7 gynaecologen hebben er 3 het aandachtsgebied bekkenbodem. Er wordt veel en goed geopereerd, waarbij de AIOS het complete palet aan bekkenbodemchirurgie kan leren. De opleiding is georganiseerd volgens het nieuwe kaderbesluit en de AIOS zal als zodanig begeleid en getoetst worden. Jaarlijks wordt een D-rect enquete via de Centrale Opleidingscommissie ingevuld door de AIOS en teruggekoppeld aan de opleider. De Aios participeert in wetenschappelijk onderzoek (o.a. consortiumstudies) en verzorgt de complicatiebespreking. Tevens zit hij of zij de maandelijkse multidisciplinaire bekkenbodembespreking voor waarbij tevens de bekkenbodemfysiotherapeuten uit de regio aanwezig zijn.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties naar Dr JCM van Huisseling, e-mail:hans.van.huisseling@ghz.nl Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij alle arts-assistenten en gynaecologen, in het bijzonder Ileana.van.der.Wijk@ghz.nl en eric.hallensleben@ghz.nl

Groene Hart Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

tel.: 0182 50 50 50
website: http://www.ghz.nl/werken-bij/opleiding-stage/