Differentiatiestage Algemeen Algemene Neurologie met aandachtgebieden poli's

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het ziekenhuis is uitstekend per trein bereikbaar. De opleidingsgroep bestaat uit 5 neurologen. Er zijn 4 ANIO’s en 1 AIO (samenwerking met MCHaaglanden, den Haag), 3 co-assistenten, en 1 semi arts (samenwerking met LUMC, Leiden) werkzaam. De neurologie wordt in de volle breedte beoefend, er zijn aandachtgebieden poli’s voor Multipele Sclerose, Hoofdpijn, Parkinson, TIA, HNP, cognitie en CTS. Het ziekenhuis heeft een prettige open sfeer gekenmerkt door directe en korte lijnen. De afdeling neurologie bestaat uit 32 klinische bedden, welke gesuperviseerd worden door een kliniek neuroloog, die per maand wisselt. Het aantal opnames bedraagt ruim 1000 per jaar. Op de SEH worden er ruim 2000 patiënten per jaar met een neurologische vraag gezien. Op de polikliniek worden er 5000 nieuwe patiënten per jaar gezien. Het diensten schema wordt in overleg met de arts-assistenten vastgesteld. Door relatief kleine aantal arts-assistenten worden er op doordeweekse dagen geen nachtdiensten door de arts-asssistent verricht, wel avonddiensten tot 22.30 uur. Er zijn wel weekend diensten. Voor 4 doordeweekse avond diensten en een weekend dienst is er een week vrij ter compensatie. Deze stage is per uitstek geschikt voor diegene die met het functioneren van een neuroloog in een algemeen ziekenhuis willen kennismaken

Organisatie van de opleiding:
De afdeling neurologie bestaat uit 32 klinische bedden, welke gesuperviseerd worden door een kliniek neuroloog, die per maand wisselt. Het aantal opnames bedraagt ruim 1000 per jaar en omvatten de neurologie in de volle breedte.  De vakgroep bestaat uit 5 fulltime werkende neurologen zoals eerder vermeld. Zie ook www.ghz.nl

Opleidingsindicator

Status
D-RECT In opstartfase
SetQ In opstartfase
Skills lab Nog niet aanwezig
Visitatie  Uitstekend , verlenging tot 2013

Refereren gaat in samenwerking met de OOR LUMC refereeravonden.

Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en ondersteund.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- U kunt contact opnemen met GAM Verheul via het secretariaat Neurologie voor verdere informatie en om de mogelijkheden van de stage te bespreken.

Groene Hart Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

tel.: 0182 50 50 50
website: http://www.ghz.nl/werken-bij/opleiding-stage/