Differentiatiestage Verdiepingsstage Management en Organisatie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De gedifferentieerde opleiding tot kinderarts maakt het voor de AIOS mogelijk zich te verdiepen in een interessegebied in de laatste fase van de opleiding. Medisch inhoudelijke taken krijgen binnen de opleiding ruimschoots aandacht. Overige taken waarin de specialist ook opgeleid moet worden, komen minder expliciet in beeld. Bijvoorbeeld taken die vallen binnen de competenties ‘Organisatie’, ‘Samenwerking’ en ‘Communicatie’. In deze stage krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met en deel te nemen aan de organisatorische taken van een klinisch specialist.

De kinderafdeling kent een Vrouw-Kind-Centrum en een Kinderafdeling. Er zijn 9 kinderartsen aanwezig die op toerbeurt de afdeling superviseren. Van deze kinderartsen hebben 5 een deelspecialisatie.

Sollicitatie en contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze stage en/of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met drs. J.C.M. Hoekx , kinderarts of met dr. J.S. Starreveld kinderarts, opleider via telefoonnummer 0182-505050 (Groene Hart Ziekenhuis) of via e-mail: Kinder@ghz.nl.

Groene Hart Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

tel.: 0182 50 50 50
website: http://www.ghz.nl/werken-bij/opleiding-stage/