Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie Poli ADHD en agressie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen dit programma vinden behandelingen plaats voor vele niet-psychotische as I stoornissen. Speciale aandacht is er binnen deze afdeling voor problematiek samenhangend met huiselijk geweld en/of ADHD. Aios leren participeren in besprekingen in het Veiligheidshuis, waarbij ze informatie van andere instanties leren aan te wenden in lopende behandelingen. Hierbij leren ze beter om te gaan met beroepsgeheim, zwijgplicht en meldingsrecht.

Er is een uitgebreid scala aan verwijzers, oa huisartsen, vrijgevestigde praktijken, eerstelijns psychologen, verslavingszorg, MEE, reclassering, andere GGZ instellingen enz.

Voor specifieke behandelprogramma’s zoals het agressieprogramma komen ook aanmeldingen binnen via politie en het veiligheidshuis.

- Wekelijkse supervisie van 1 uur.
- Maandelijks groepsmentoraat
- Wekelijkse teamvergadering
- 1 x /maand Beleidsvergadering
- Aanwezigheid ochtendrapport indien werkzaam op locatie Bergen op zoom
- Deelname intern onderwijs wekelijk, 3 uren.
- Mogelijkheid tot doen van supervisie psychotherapie tijdens deze stage.

Show-and-tell

Algemene Informatie

De A-opleiding psychiatrie in GGZ WNB leidt op tot psychiater conform de eisen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en maakt deel uit van het opleidingsconsortium Zuidwest-Nederland. De psychiaters in opleiding doen tijdens hun opleiding brede ambulante en klinische ervaring op in een gedifferentieerde patiëntenpopulatie. Medisch-biologische, sociale en psychotherapeutische aspecten van de psychiatrie komen uitgebreid aan de orde. Geleerd wordt ontwikkelingen in de psychiatrie wetenschappelijk op hun waarde te toetsen. Het opleidingsprogramma biedt ruime mogelijkheden voor verdieping in één of meer deelgebieden van het vak. Wij zijn in het bijzonder trots op de volgende zorgprogramma’s: FACT, forensische psychiatrie, ouderen en het agressieregulatie programma. Daarnaast is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, een gemoedelijke sfeer, een veilig opleidingsklimaat en het belang van gedegen psychotherapeutische kennis en vaardigheden tijdens de opleiding tot psychiater. Tenslotte hechten we veel waarde aan werkbegeleiding en supervisie voor elke individuele ANIOS en AIOS. De A-opleiding werkt ook constructief samen met de opleiding tot psycholoog en psychotherapeut (P-opleiding), het Psychotherapeutisch Centrum de Viersprong te Halsteren voor het aanbieden van een keuzestage psychotherapie en de afdeling psychiatrie van het Lievensberg Ziekenhuis te Bergen op Zoom voor de consultatieve psychiatrie. Tevens is er een samenwerking met Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Structureel zijn er ook co-assistenten vanuit het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam voor de stage psychiatrie. Op deze manier zijn we een all-round opleidingsziekenhuis die goede psychiaters kan afleveren.

Functietaken

deelname aan 24 uurs bereikbaarheidsdiensten voor klinische afdelingen op locatie Vrederust

  1. Als A(n)ios ben je de eerste aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers op de afdeling en vanzelfsprekend is er een supervisor met wie je altijd kan overleggen. Naast de brede psychiatrische kennis en ervaring, zul je ook een deel somatische kennis en ervaring opdoen. Dit met name tijdens de avond-,nacht- en weekenddiensten waar je ook de taken van de somatische arts overneemt.
  2. Als A(n)ios kun je wekelijks deelnemen aan plaatselijke onderwijs waar o.a. psychiatrie, neurologie, evidence based medicine en somatiek aan bod komt.

 

 

 

 

 

 

 

Sollicitatie en contact

Drs. PJS Michielsen
Laan van Belgie 55
4701 CJ Roosendaal
Tel. 0164-289497

p.michielsen@ggzwnb.nl

 

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Westelijk Noord-Brabant
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren

tel.: 0164 28 91 00
website: http://www.ggzwnb.nl/werken-en-leren