Basisopleiding Psychiatrie anios/ met mogelijkheid aios

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen de A-opleiding is GGZ WNB op zoek naar een ANIOS (arts niet in opleiding tot psychiater) met de mogelijkheid tot instroom in de A-opleiding als AIOS voor gemiddeld 32 tot 36 uur per week.

Algemene Informatie

De A-opleiding psychiatrie in GGZ WNB leidt op tot psychiater conform de eisen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en maakt deel uit van het opleidingsconsortium Zuidwest-Nederland. De psychiaters in opleiding doen tijdens hun opleiding brede ambulante en klinische ervaring op in een gedifferentieerde patiëntenpopulatie. Medisch-biologische, sociale en psychotherapeutische aspecten van de psychiatrie komen uitgebreid aan de orde. Geleerd wordt ontwikkelingen in de psychiatrie wetenschappelijk op hun waarde te toetsen. Het opleidingsprogramma biedt ruime mogelijkheden voor verdieping in één of meer deelgebieden van het vak. Wij zijn in het bijzonder trots op de volgende zorgprogramma’s: FACT, forensische psychiatrie, ouderen en het agressieregulatie programma. Daarnaast is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, een gemoedelijke sfeer, een veilig opleidingsklimaat en het belang van gedegen psychotherapeutische kennis en vaardigheden tijdens de opleiding tot psychiater. Tenslotte hechten we veel waarde aan werkbegeleiding en supervisie voor elke individuele ANIOS en AIOS. De A-opleiding werkt ook constructief samen met de opleiding tot psycholoog en psychotherapeut (P-opleiding), het Psychotherapeutisch Centrum de Viersprong te Halsteren voor het aanbieden van een keuzestage psychotherapie en de afdeling psychiatrie van het Lievensberg Ziekenhuis te Bergen op Zoom voor de consultatieve psychiatrie. Tevens is er een samenwerking met Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Structureel zijn er ook co-assistenten vanuit het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam voor de stage psychiatrie. Op deze manier zijn we een all-round opleidingsziekenhuis die goede psychiaters kan afleveren.

Zowel voor AIOS als ANIOS is er voldoende gelegenheid om ervaring op te doen met de diversiteit van alle psychiatrische ziektebeelden op ambulante en klinische afdelingen zoals spoedeisende klinische psychiatrie, crisisdienst, psychose afdeling, FACT, ouderenafdeling, stemmings en angststoornissen, ambulant en klinische afdeling persoonlijkheidsstoornissen.

GGZ WNB staat midden in de samenleving en biedt een breed zorgpakket: van preventieve cursus tot opname; van korte therapie tot langdurige woonbegeleiding. Dit gebeurt op eigentijdse, enthousiaste en betrokken wijze. Wij zoeken hiervoor collega’s die samen met ons de toekomst verder vorm geven.

Functietaken

deelname aan 24 uurs bereikbaarheidsdiensten voor klinische afdelingen op locatie Vrederust

  1. Als A(n)ios ben je de eerste aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers op de afdeling en vanzelfsprekend is er een supervisor met wie je altijd kan overleggen. Naast de brede psychiatrische kennis en ervaring, zul je ook een deel somatische kennis en ervaring opdoen. Dit met name tijdens de avond-,nacht- en weekenddiensten waar je ook de taken van de somatische arts overneemt.
  2. Als A(n)ios kun je wekelijks deelnemen aan plaatselijke onderwijs waar o.a. psychiatrie, neurologie, evidence based medicine en somatiek aan bod komt.

Behandeling en diagnostiek op de diverse stageplaatsen. Over de stageplaatsen vindt afstemming in overleg plaats.

Sollicitatie en contact

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is gebaseerd op de salarisschaal AIOS. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ.

Nieuwe medewerkers worden binnen GGZ WNB aangesteld voor bepaalde tijd, met een maximale periode van drie jaar. In het beginsel ontvangt de nieuwe medewerker een overeenkomst voor bepaalde tijd, niet langer dan een jaar. Na het verlopen van de aanstelling voor bepaalde tijd kan de overeenkomst worden verlengd of beëindigd. De overeenkomst zal pas worden omgezet in onbepaalde tijd wanneer de maximale periode van drie jaar is bereikt.

Sollicitatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. P. Michielsen, A-opleider of bij een van onze AIOS, via het telefoonnummer (0164) 289.127. Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag is een onderdeel van de externe sollicitatieprocedure. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Westelijk Noord-Brabant
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren

tel.: 0164 28 91 00
website: http://www.ggzwnb.nl/werken-en-leren