Volwassenpsychiatrie Neuropsychiatrie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

U onderzoekt en behandelt patiënten met niet aangeboren hersenletsel, die niet in de reguliere revalidatie terecht kunnen door gedragsproblemen en/of specifieke psychiatrische stoornissen.

U maakt kennis met uitgebreid neuropsychologisch onderzoek. En even belangrijk: de intensieve vertaalslag naar de concrete consequenties voor de dagelijkse praktijk. 

U neemt deel aan onderzoek en publicatie in landelijk samenwerkingsverband.

U werkt in klinische, poliklinische en consultatieve setting.

Wij staan voor gezondheid die je je eigen familie gunt en zijn er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden wij veilige, menslievende zorg in het Brabantse land. Ten aanzien van bovenregionale GGZ zijn wij er ook voor hen, die van buiten Brabant komen.
Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Via diagnostiek, behandeling en begeleiding willen we de kwaliteit van leven verbeteren.
Jaarlijks melden 11.000 personen zich bij ons aan. Onze ruim 2.600 medewerkers en vrijwilligers helpen we hen vanuit diverse locaties in de regio óf dicht bij, in de buurt, als dat kan. Dat doen we betrokken bij de mens, betrouwbaar als partner in behandeling en ambitieus, in het voortdurend verbeteren van onze zorg.

In ons Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 staan de keuzes, die we als GGZ Oost Brabant maken, om onze kernwaarden en visie onder externe druk te kunnen behouden.We zetten deels in op “Ambulantisering en Spreiding “ en deels op “Specialisatie en Concentratie”.
We werken toe naar bovenregionale, top specialistische GGZ  voor de volgende afdelingen:
-Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
-Jongeren en volwassenen met eetstoornissen.
-Mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen (LVB-P, voorheen MPP). Het gaat om adolescenten en volwassenen.
- Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.
Om ook cliënten met een zwaardere indicatie perspectief te blijven bieden, bieden we een variatie aan woonvormen aan.

Een andere keuze is het investeren in een wetenschappelijk klimaat,  waardoor wetenschappelijke onderzoek nog meer mogelijk wordt. De diverse opleidingsplaatsen in GGZ Oost Brabant voor verschillende disciplines (psychiater, psychologen, verpleegkundigen, etc.) zijn van groot belang om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen. Hierdoor creëren wij een prikkel voor het realiseren van een leer- en werkklimaat waarin we onze zorg continu verbeteren. Iedere supervisor/ mentor volgt in principe de ‘Teach the teacher’ cursussen zoals die worden georganiseerd door de Reinier van Arkelgroep, GGZ Breburg en GGZ Oost Brabant. Tevens participeert men aan de halfjaarlijkse mentoren training binnen de opleiding psychiatrie van GGZ Oost Brabant (o.a. intervisie op video met externe tutor, verdieping opleidingsonderwerpen).

Binnen de GGZ Oost Brabant vertegenwoordigt de stage NAH één van de vier specialistische functies, waarmee de GGZ Oost Brabant zich verder wil profileren.

Sollicitatie en contact

Aanvangsmogelijkheid:Jaarlijks is er instroom rond april en oktober.
U kunt worden aangenomen op grond van een leer-arbeidsovereenkomst, 38 uur per week in dienst, waarvan ongeveer 8 uur besteedt worden aan theoretische scholing, werkbegeleiding, supervisie en oriëntatie.

Sollicitaties kunnen gemaild worden of gestuurd naar:
b.ter.mors@ggzoostbrabant.nl
of
GGZ Oost Brabant, Locatie Huize Padua, T.a.v. AJW ter Mors, psychiater NAH, Postbus 3, 5427 ZG Boekel

GGZ Oost Brabant

Hecht je grote waarde aan deskundigheidsbevordering en een goed opleidingsklimaat? GGZ Oost Brabant heeft een erkenning als praktijkinstelling voor meerdere (specialistische) opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

GGZ Oost Brabant
Postbus 632
5340Ap Oss

tel.: 0412847000
website: http://www.ggzoostbrabant.nl/werken-en-leren/onze-opleidingen