Basisopleiding Psychiatrie Opleiding tot psychiater in GGzE

Duur: 
6 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleidingen tot psychiater in het Cluster Zuid worden momenteel vormgegeven door 3 instroominstellingen, namelijk GGzE, Mondriaan, en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Het betreffen dynamische, medisch specialisten opleidingen, academisch vormgegeven door samenwerkingsverbanden met de Universiteit Maastricht. 

Sinds enkele jaren bestaat er binnen de OOR-ZON (www.oorzon.nl) een nauw samenwerkingsverband tussen GGzE en Mondriaan/MUMC. GGzE is een instelling met een grote diversiteit aan klinische, semimurale en ambulante cliëntenzorg. Er zijn speciale centra voor psychotische stoornissen  (high & intensive care unit voor crisisopnames, ACT-teams voor vroege/eerste psychose en FACT), spoedeisende psychiatrie, angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma, autisme, kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie (ook samenwerking in de opleiding tot klinisch geriater). Er is een groot supraregionaal/landelijk centrum forensische psychiatrie (De Woenselse Poort). Een deel van de opleiding wordt gevolgd in een algemeen ziekenhuis (Catharina Ziekenhuis Eindhoven). Er is veel aandacht voor zorginnovatie voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Er is een academiseringsbeleid dat in samenwerking met de Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht en de Universiteiten van Eindhoven en Tilburg wordt uitgevoerd. De samenwerking met de Universiteit Maastricht neemt voor het psychiatrisch wetenschappelijk onderzoek een centrale plaats in.

Er is een gezamenlijk cursorisch onderwijsprogramma voor de AIOS van Eindhoven en Maastricht.

Samenwerkende instellingen

Catharina Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: GGzE, ter attentie van Opleiding Psychiatrie, Postbus 909, postvak DP 3918, 5600 AX Eindhoven. Voor meer informatie of voor een oriënterend gesprek kunt u ook bellen met: Mevr. Dr. M.C. Marcelis, hoofdopleider psychiatrie of Mevr. I. Billet (opleidingssecretaresse), via tel.nummer: 040-2613759.

U kunt ook uw CV en sollicitatiebrief sturen naar: mc.marcelis@ggze.n of irr.billet@ggze.nl

GGZ Eindhoven

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

GGZ Eindhoven
Bosschdijk 771
5626 AB Eindhoven

tel.: 040 297 01 70