Ouderenpsychiatrie Klinische ouderenpsychiatrie Kliniek en poli voor ouderen

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Ouderen worden behandeld conform de reguliere richtlijnen en zoveel mogelijk op locatie.

Complexe problematiek wordt besproken in het Kernteam Ouderen in Voorhout en voorzien van advies terugverwezen voor behandeling in de regio. Ook wordt soms de behandeling overgenomen door het Kernteam.

 In de kliniek is sprake van een multidisciplinair team, bestaande uit een Ouderenpsychiater, een specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werk.

Consulenten neurologie en interne kunnen worden geraadpleegd. Indien nodig kunnen patiënten ingestuurd worden naar het LUMC en het Diaconessen Ziekenhuis te Leiden voor onderzoek en advies.

Ook op de polikliniek is sprake van een multidisciplinair team, bestaande uit een Ouderenpsychiater, een specialist Ouderengeneeskunde, SPV, psychiatrische thuiszorgmedewerkers en maatschappelijk werkenden.

Werkbegeleiding op de polikliniek wordt gegeven door mw. Zut, Ouderenpsychiater. Haar waarnemer is dhr. T. Fuchsberger, psychiater.

Er is werkbegeleiding en supervisie door psychiaters en psychologen. Daarnaast zijn er refereerbijeenkomsten en klinische conferenties.
Leersituaties in patiëntcontact, contact met het patiëntsysteem; sperareerbezoek; teamoverleg; ochtendrapport en het schrijven van brieven. 

GGZ Duin- en Bollenstreek is een van de basiszorgcentra van Rivierduinen (RD), waar zowel klinisch als ambulant psychiatrische zorg verleend wordt aan patiënten van 18 jaar en ouder met uiteenlopende problematiek (SAS, P, Psychotische stoornissen). Verder is GGZ Duin- en Bollenstreek een van de 2 centra van RD waar de A-opleiding is ondergebracht.

De afdeling Ouderen van D&B bevindt zich in de kliniek in Voorhout en omvat 16 bedden. Gebruikelijk zijn er 120 á 130 opnames per jaar, meestal voor diagnostiek en korte crisisinterventie.

 De polikliniek Ouderen is verspreid over 3 vestigingen (Voorhout, Katwijk en Lisse), maar veel contacten vinden ook plaats bij de patiënten thuis. Jaarlijks zijn ongeveer 700 ouderen in behandeling.

 Ouderen worden behandeld conform de reguliere richtlijnen en zoveel mogelijk op locatie.

Complexe problematiek wordt besproken in het Kernteam Ouderen in Voorhout en voorzien van advies terugverwezen voor behandeling in de regio. Ook wordt soms de behandeling overgenomen door het Kernteam.

 In de kliniek is sprake van een multidisciplinair team, bestaande uit een Ouderenpsychiater, een specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werk.

Consulenten neurologie en interne kunnen worden geraadpleegd. Indien nodig kunnen patiënten ingestuurd worden naar het LUMC en het Diaconessen Ziekenhuis te Leiden voor onderzoek en advies.

Werkbegeleiding op de kliniek wordt gegeven door mw. P. Welschen, Ouderenpsychiater. Haar waarnemer is dhr. F. Tabeling, psychiater en eveneens werkbegeleider van een AIOS op de Crisisafdeling Volwassenen.

Ook op de polikliniek is sprake van een multidisciplinair team, bestaande uit een Ouderenpsychiater, een specialist Ouderengeneeskunde, SPV, psychiatrische thuiszorgmedewerkers en maatschappelijk werkenden.

Werkbegeleiding op de polikliniek wordt gegeven door mw. Zut, Ouderenpsychiater. Haar waarnemer is dhr. T. Fuchsberger, psychiater.

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de stage:
GGZ Voorhout
Componistenlaan 245
2215 ST  VOORHOUT
tel: 0252 - 243 400

Voor informatie over de opleiding:
J. Bogers, A-opleider
M. Twigt secretaresse opleiding
Thijsselaan 45
2803 RT  Gouda
tel: 0182 - 56 3943

GGZ Duin- en Bollenstreek

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Duin- en Bollenstreek
Componistenlaan 248
2215 ST Voorhout

tel.: 0252-243400