Volwassenpsychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie Ziekenhuispsychiatrie (inclusief VRET-P)

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is gesitueerd in het Vlietland Ziekenhuis.  De vragen die door de diverse specialisten aan de consultatieve dienst worden gesteld, zijn wisselend van complexiteit. De samenwerking met andere medisch specialisten is goed.

Het gedeelte van de stage op de polikliniek in het ziekenhuis is gekoppeld aan het zorgprogramma soma-psyche dat in de opbouwfase verkeert. Hieraan kan een bijdrage worden geleverd. Hierbij wordt samengewerkt met psychotherapeuten/GZ psychologen en PMT (multidisciplinaire benadering). Bijzonder aan deze stage is dat er gewerkt kan worden met VRET (virtual reality exposure therapy) onder leiding van collega Martine van Bennekom. Op de polikliniek wordt ook eel met CGT gewerkt. Er is veel begrip voor de complexe problematiek van de cliënten. Er wordt samengewerkt met Rijndam (revalidatie). 

Het contact is laagdrempelig, er is een breed aanbod, prettig informeel onderling contact. Goed geoutilleerde afdeling met ervaren, enthousiaste collega’s in een modern ziekenhuisgebouw met uitstekende voorzieningen, ook qua parkeren en bereikbaarheid.

Vanuit de consultatieve dienst wordt een deel van de patiënten doorverwezen naar de polikliniek. Dit geeft de AIOS gelegenheid de patiënt en het beloop langer te volgen.

De polikliniek is goed gestructureerd en heeft een generalistisch aanbod voor een brede doelgroep zodat men brede ervaring kan opdoen met verschillende ziektebeelden/doelgroepen.

Hoe ga ik leren?

Bij GGZ Delfland kan na het algemene deel ook de opleidingen in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie worden gevolgd. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Naast de praktische vaardigheden is er veel aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het Consortium Zuidwest-Nederland. Het verplichte psychotherapieonderwijs en het cursorisch onderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met de Reinier de Graaf Groep en het Vlietland Ziekenhuis, waar het opleidingsonderdeel ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Erik van Duijn, opleider via het secretariaat, t.w mw M. Dolkemade, 015 260 7679, m.dolkemade@ggz-delfland.nl.  

GGZ Delfland

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612GA Delft

tel.: 015 2607 607