Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie Mobiel Behandelteam

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage leert de AIOS intensief ambulante behandeling van erntig zieke patienten met een persoonlijkhieds probleem, en / of een angst stoornis, en / of een stemmingsstoornis. Er wordt gewerkt onder supservisie van een van de vaste psychiaters van het MBT. Er wordt binnen het team intensief samengewerkt met de overige disciplines.

GGZ Delfland behoort tot het opleidingsconsortium Zuidwest. Er wordt wekelijks consortiumonderwijs georganiseerd en 4-5x per jaar is er een refereeravond. 

Meer informatie over het consortium kun je vinden op de site: www.opleidingtotpsychiater.nl.

Hoe ga ik leren?

Bij GGZ Delfland kan na het algemene deel ook de opleidingen in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie worden gevolgd. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Naast de praktische vaardigheden is er veel aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het Consortium Zuidwest-Nederland. Het verplichte psychotherapieonderwijs en het cursorisch onderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met het Vlietland Ziekenhuis en het Franciscus Ziekenhuis voor de stage ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Erik van Duijn, opleider via opleiderpsychiatrie@ggz-delfland.nl.

Wanneer je geïnteresseerd bent kun je een sollicitatiebrief met CV sturen naar: 

GGZ Delfland
Mw. M. Dolkemade
Postbus 5016
2600 GA  DELFT

GGZ Delfland

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612GA Delft

tel.: 015 2607 607