Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie FACT

Duur: 
6 maanden
12 maanden
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

U werkt vanuit een gemotiveerd multidisciplinair behandelteam met vooral de langdurige zorg patiënten, waarbij u de unieke kans krijgt de patiënt in zijn thuissituatie ontmoeten in zijn sociaal maatschappelijke context. Huisbezoeken en zo nodig crisisinterventies zijn dus een vast onderdeel van het werk. Motiverend gespreksvoering en shared decision making  zijn onderdeel van het behandelproces.

U leert vanuit  teamverantwoordelijkheid adequaat te reageren op crisissituaties waarbij de-escalatie, opname voorkomende strategieën, omgaan met drang en dwang en inschatten van toepassing van BOPZ-maatregelen aangeleerd kunnen worden.

Gewerkt wordt volgens de FACT methodiek en de laatste multidisciplinaire richtlijnen.

Tijdens de stage kunt kennis maken met het werk van de ervaringsdeskundigen,  en het groepsaanbod; met name het huiskamer project, de structuurgroepen, de psycho-educatie groepen en de Meta Cognitieve Training. Van U wordt zo mogelijk ook een eigen aandeel gevraagd in de groepen.

U maakt kennis met de werkwijze van de metabool poli.

GGZ Delfland behoort tot het opleidingsconsortium Zuidwest. Er wordt wekelijks consortiumonderwijs georganiseerd en 4-5x per jaar is er een refereeravond.

Meer informatie over het consortium kun je vinden op de site: www.opleidingtotpsychiater.nl.

De FACT stage binnen GGZ Delfland wordt aangeboden op de locatie Schiedam.

Hoe ga ik leren?

Bij GGZ Delfland kan na het algemene deel ook de opleidingen in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie worden gevolgd. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Naast de praktische vaardigheden is er veel aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het Consortium Zuidwest-Nederland. Het verplichte psychotherapieonderwijs en het cursorisch onderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met de Reinier de Graaf Groep en het Vlietland Ziekenhuis, waar het opleidingsonderdeel ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Erik van Duijn, opleider via opleiderpsychiatrie@ggz-delfland.nl.

Wanneer je geïnteresseerd bent kun je een sollicitatiebrief met CV sturen naar: 

GGZ Delfland
Mw. M. Dolkemade
Postbus 5016
2600 GA  DELFT

GGZ Delfland

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612GA Delft

tel.: 015 2607 607