Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie Eerste-Psychose behandeling (FACT team)

Duur: 
6 maanden
12 maanden
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage zal de AIOS functioneren binnen het FACT team van GGZ Delfland, locatie Delft. Als belangrijk aandachtspunt zal de AIOS zich bezighouden met de diagnostiek en behandeling van eerste psychose. De AIOS leert hierbij meer over wat schizofrenie is, wat het betekent voor een persoon, en diens omgeving, om deze ziekte te hebben, en hoe je deze ziekte het beste kan behandelen.

Er wordt intensief samengewerkt. Het team staat open voor nieuwe collega’s. Een eventueel parttime dienstverband (vier dagen per week) is bespreekbaar.

Hoe ga ik leren?

in deze stage komen de competenties

  • medisch handelen: zorgvuldige diagnostiek, medicatie, psycho educatie, CGT
  • communicatie: opbouwen goed behandelrelatie (voor nu en voor de toekomst)
  • evt kennis en wetenschap: soms participeren wij in een groter multi center onderzoek met bv Parnassia (VRET studie) of UMC-U (prednisolon additie/ HAMLETT)
  • organisatie: afhankelijk van het POP kan in meerdere of mindere mate zelfstandig worden gewerkt en worden leiding gegeven aan het team (onder supervisie van psychiater)
  • professionaliteit: adequaat persoonlijk en interpersoonlijk gedrag wordt geoefend en besproken in supervisie

Organisatie
Bij GGZ Delfland kan na het algemene deel ook de opleidingen in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie worden gevolgd. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Naast de praktische vaardigheden is er veel aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het Consortium Zuidwest-Nederland. Het verplichte psychotherapieonderwijs en het cursorisch onderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met de Reinier de Graaf Groep en het Vlietland Ziekenhuis, waar het opleidingsonderdeel ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Erik van Duijn, opleider via het secretariaat, t.w mw M. Dolkemade, 015 260 7679, m.dolkemade@ggz-delfland.nl.  

 

GGZ Delfland

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612GA Delft

tel.: 015 2607 607