Volwassenpsychiatrie Spoedeisende psychiatrie (SEHP)

Duur: 
6 maanden
9 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage doet de aios veel acute beoordelingen van psychiatrische toestandsbeelden. Er is veel afwisseling, uitdaging en hectiek in diverse situaties tegen de achtergrond van samenwerking met andere partijen. Naast de beoordeling van crisissituaties, leert de aios specifieke gesprekstechnieken en doet hij/zij kennis op van medicamenteuze behandeling in noodsituaties (acute medicatie toediening/verstrekking met evt rekeninghoudend met lange termijn behandeling).

Deze stage wordt aangeboden zowel op de locatie Delft, als op de locatie Schiedam.

Hoe ga ik leren?

Bij GGZ Delfland kan na het algemene deel ook de opleidingen in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie worden gevolgd. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Naast de praktische vaardigheden is er veel aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het Consortium Zuidwest-Nederland. Het verplichte psychotherapieonderwijs en het cursorisch onderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met het Vlietland Ziekenhuis, waar het opleidingsonderdeel ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de opleider dr. Erik van Duijn, via het secretariaat Leerhuis GGZ Delfland, tav mw M. Dolkemade, 015 260 7679, m.dolkemade@ggz-delfland.nl

GGZ Delfland

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612GA Delft

tel.: 015 2607 607