Ouderenpsychiatrie Ambulante ouderenpsychiatrie Ouderenpsychiatrie polikliniek (inclusief ECT)

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je werkt samen in een laagdrempelig enthousiast multidisciplinair team, waarbij een goede sfeer en kwalitatief hoogstaande zorg hand in hand gaan.

Psychiatrische zorg in volle breedte van het vak bij 65+ populatie in ambulante setting.

Mogelijkheid om op een plezierige manier gedegen ervaring op te doen met (soms complexe) diagnostiek (psychiatrische stoornissen, cognitieve stoornissen, somatische problemen, bijwerkingen medicatie, psychosociale problematiek, systeemproblematiek) en behandeling (oa farmacotherapie, psychotherapie).

Er bestaat ook de mogelijkheid voor de AIOS zich te bekwamen in behandeling middels ECT.

Hoe ga ik leren?

Bij GGZ Delfland kan na het algemene deel ook de opleidingen in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie worden gevolgd. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Naast de praktische vaardigheden is er veel aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het Consortium Zuidwest-Nederland. Het verplichte psychotherapieonderwijs en het cursorisch onderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met het Vlietland Ziekenhuis, waar het opleidingsonderdeel ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Erik van Duijn, opleider via het secretariaat van het leerhuis, t.a.v. mw. M. Dolkemade, 015 260 7679, of via m.dolkemade@ggz-delfland.nl.

GGZ Delfland

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612GA Delft

tel.: 015 2607 607