Duur: 
12 maanden
6 maanden
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je werkt in een enthousiast multidisciplinair team, waarbij een goede sfeer en kwalitatief hoogstaande zorg hand in hand gaan. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk volgens de laatste richtlijnen te werken.

Een van de managers aan het woord: 
“In de polikliniek is een snelle doorstroom van veel patiënten met verscheidene ziektebeelden. Werken in de polikliniek is een aparte werksoort binnen de GGZ. Op een dag kun je het allemaal meemaken: intake van een patiënt, therapie geven, crisisinterventiecontact, behandelplanbespreking en supervisie. Dat gebeurt allemaal vanuit een  collegiale, motiverende sfeer."

Hoe ga ik leren?

Bij GGZ Delfland kan na het algemene deel ook de opleidingen in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie worden gevolgd. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Naast de praktische vaardigheden is er veel aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het Consortium Zuidwest-Nederland. Het verplichte psychotherapieonderwijs en het cursorisch onderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met het Vlietland Ziekenhuis, waar het opleidingsonderdeel ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Erik van Duijn, opleider via het secretariaat Leerhuis, mw. M. Dolkemade, 015 260 7679, of via m.dolkemade@ggz-delfland.nl.

GGZ Delfland

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612GA Delft

tel.: 015 2607 607