Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op een van de klinische afdelingen van GGZ-Delfland, is de AIOS, onder supervisie van een vaste psychiater, verantwoordelijk voor de klinische zorg van de opgenomen patienten.  Er wordt hierbij zo goed mogelijk met de patient en diens steunsysteem samengwerkt. De artsen en verpleegkundigne werken intensief samen.

De AIOS kan op een van de twee goed draaiende High Intensive Care afdelingen werken, of op een van de andere gesloten opname afdelingen. Dit kan zowel op de loctie in Delft als op de locatie in Schiedam zijn.

De AIOS kan tijdens deze stage in korte tijd ten aanzien van meerdere doelgroepen veel ervaring opdoen en het behandelaanbod uit de diverse richtlijnen leren toe te passen.
 

Hoe ga ik leren?

Bij GGZ Delfland kan na het algemene deel ook de opleidingen in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie worden gevolgd. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Naast de praktische vaardigheden is er veel aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het Consortium Zuidwest-Nederland. Het verplichte psychotherapieonderwijs en het cursorisch onderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met het Vlietland Ziekenhuis en het Franciscus Ziekenhuis voor de stage ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Erik van Duijn, opleider via opleiderpsychiatrie@ggz-delfland.nl.

Wanneer je geïnteresseerd bent kun je een sollicitatiebrief met CV sturen naar: 

GGZ Delfland
Mw. M. Dolkemade
Postbus 5016
2600 GA  DELFT

GGZ Delfland

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612GA Delft

tel.: 015 2607 607