Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op een van de afdelingen van GGZ-Delfland, is de AIOS, onder supervisie van een vaste psychiater, verantwoordelijk voor de klinische zorg van de opgenomen patienten.  Er wordt hierbij zo goed mogelijk met de patient en diens steunsysteem samengwerkt. De artsen en verpleegkundigne werken ook intensies samen.

Er zijn twee z.g. "HIC afdelingen" (een op de locatie Delft, een op de locatoe Schiedam) en twee reguliere gesloten afdelingen.

De AIOS kan in korte tijd ten aanzien van meerdere doelgroepen veel ervaring opdoen en het behandelaanbod uit de diverse richtlijnen leren toe te passen.
 

Sollicitatie en contact

Bij GGZ Delfland kan na het algemene deel ook de opleidingen in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie worden gevolgd. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Naast de praktische vaardigheden is er veel aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het Consortium Zuidwest-Nederland. Het verplichte psychotherapieonderwijs en het cursorisch onderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met het Vlietland Ziekenhuis, waar het opleidingsonderdeel ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Erik van Duijn, opleider via het secratriaat van het Leerhuis, tav mw M. Dolkemade, 015 260 7679, of via m.dolkemade@ggz-delfland.nl.

GGZ Delfland

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612GA Delft

tel.: 015 2607 607