terug

Ouderenpsychiatrie Keuze

Acute gesloten en open opname-afdeling, besloten afdeling neurocognitieve stoornissen, gespecialiseerd ECT-centrum, ambulante deeltijd en drie ambulatoria

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Competenties die AIOS tijdens deze stage kunnen verwerven

De te behalen competenties zijn afhankelijk van de fase van de opleiding. Voorbeelden van competenties zijn bijvoorbeeld het behalen van ECT-certificaat (geldt voor iedereen ongeacht de fase van je opleiding), of specifieke ervaring op doen met inzicht gevende psychotherapie, meer systemisch leren werken, of meer ervaring op doen met somatische diagnostiek en behandeling.

Thema’s binnen de ouderenpsychiatrie waaraan AIOS in deze stage kunnen werken zijn

 • Gerontopsychiatrie
 • Psychogeriatrie
 • Somatiek
 • ECT-behandeling
 • Sytemisch leren werken met verschillende disciplines en mantelzorg (familie) waarbij het doel is om de klinische behandeling naadloos over te laten gaan naar een ambulante behandeling.
 • Psychotherapie bij ouderen

Bij de start van de stage is er sprake van een inwerkprogramma, waarbij het doel is inbedding in het team en laag drempelig coaching en supervisie geboden wordt.

Wetenschapsactiviteiten

Wetenschappelijk onderzoek wordt aangemoedigd, vooral de focus op onderzoek met ect heeft de voorkeur.

Specifieke congressen en cursussen

Het behalen van een ECT-certificaat is een vast onderdeel van de stage

Hoe ga ik leren?

Stagekenmerken

De ouderen psychiatrie wordt in de volle omvang bedreven. Zowel patiënten met gerontopsychiatrische, psychogeriatrische als ook delirante beelden worden behandeld. Daarnaast heeft het centrum voor ouderen psychiatrie de beschikking over ECT-behandelingen. Alle opleidelingen krijgen de mogelijkheid een ect certificaat te behalen.

Naast ECT is ook psychotherapie behandeling een belangrijk behandel aanbod waarin we ook een verdiepingsonderdeel kunnen bieden tijdens de stage.

Wat maakt deze stage uniek?
• Gespecialiseerde poli’s
• Specifieke patiëntenpopulatie
• Specifieke ingrepen

Gespecialiseerde afdelingen

 1. Acute gesloten-opname afdeling waar ouderen psychiatrie in de volle omvang wordt bedreven
 2. Open opname-afdeling waarbij vooral de focus ligt op toe werken naar deeltijd behandeling ambulant.
 3. Besloten afdeling gespecialiseerd in de behandeling van neurocognitieve stoornissen
 4. Gespecialiseerd ECT-centrum, waarbij de kliniek beschikt over een aparte ECT-ruimte en recovery.
 5. Ambulante deeltijdbehandeling met verschillende modules zoals inzicht gevende psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, een structuurgroep en behandeling van verslaving.
 6. Er zijn drie ambulatoria: Ermelo, Barneveld en Wezep welke bestaan uit gespecialiseerde ambulante ouderen psychiatrie teams.

Weekindelingkliniek

 • Dagelijks overleg vindt plaats op alle afdelingen in bij zijn van de deel opleider ouderen psychiatrie en op de maandag ook in bijzijn van de opleider klinische geriatrie.
 • Wekelijks somatiekoverleg in bijzijn van een internist en huisarts
 • Wekelijks behandelplan bespreking volgens een rooster
 • Wekelijks onderwijs met specifiek focus op de ouderenpsychiatrie
 • Vrijstelling van klinische taken tijdens onderwijsmomentent ten behoeve van de opleiding psychiatrie
 • Wekelijks metoraat en gestructureerde supervisie
 • Mogelijkheid tot verrichten van wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus vooral ligt op de ect behandeling

Weekindeling ambulant

 • Wekelijks supervisie en mentoraat
 • Behandeling ambulante ouderenpsychiatrie in volle omvang met mogelijkheid tot opschalen door middel van SPV, PIT-verpleegkundige en psycholoog
 • Consultatieve functie ziekenhuispsychiatrie
 • Consultatieve functie verpleeghuis
 • Deelname aan behandelplanbesprekingen van geheugenpoliklinische geriatrie Sint Jansdal te Harderwijk.

Samenstelling van de vakgroep
Het centrum voor ouderen psychiatrie is een opleidingsziekenhuis ouderenpsychiatrie. De volgende opleidingen worden door ons gefaciliteerd; tot psychiater, klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde, huisarts; verpleegkundig specialist en gz –psycholoog. De vakgroep heeft de beschikking over opleiders van al deze opleidingen. Door op 1 plek deze verschillende opleidingen te faciliteren leer je als opleideling al in een vroeg stadium samen te werken met verschillende disciplines. Dit is kenmerkt voor de zorg binnen de ouderenpsychiatrie waarbij deze vaak zeer complex is en niet geboden kan worden door maar 1 discipline.

 • 1 kliniekpsychiater, tevens deel opleider ouderenpsychiatrie
 • 3 ambulante psychiaters en 1 specialist ouderengeneeskunde
 • 1 klinisch geriater welke zowel in kliniek als ook ambulant werkt. Hij is daarnaast ook verbonden aan de opleiding tot klinisch geriater.
 • 1 klinisch psycholoog is werkzaam op de opname-vervangende deeltijd behandeling
 • 1 aios psychiatrie en 1 aios klinische geriatrie zijn werkzaam op de afdeling
 • 2 co-assistenten op de afdeling
 • 1 aios psychiatrie, 1 AIOS klinische geriatrie, 1 AIOS specialist ouderengeneeskunde, 1 huisarts in opleiding
 • 1 arts niet in opleiding

Show-and-tell

Beleving van AIOS van deze stage en afdeling (contact gegevens zijn via opleider verkrijgbaar)

Kliniek; Jonne Westermann

Ambulant : Eline van Vlijmen, Daphne ten Kooster

Te bereiken via onze receptie telnr 0341-566911

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling