Klinische volwassenenpsychiatrie Stage klinische psychiatrie Kastanjehof

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wij zijn trots met de bouw van Kastanjehof: een geheel nieuw behandelhuis op Zon en Schild, dat voldoet aan de huidige maatstaven als het gaat om behandelen en terugkeren naar de maatschappij van patiënten met complexe psychische aandoeningen. 

Wij bieden stages voor de basisopleiding en het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie.

Kastanjehof is het resultaat van de (letterlijke) samenvoeging van verschillende afdelingen op Zon en Schild, die qua gebouw niet meer aan de huidige maatstaven voldeden. 

Voor jou als aios heeft daarom Kastanjehof veel te bieden:

1. Een acute opname...

2. ...van patiënten met complexe psychische aandoeningen...

3. ...in een nieuw gebouw

Wij geven je als aios de ruimte om je stage voor een deel zelf in te richten. 
Ook krijg je de gelegenheid 'zelfstandig' te werken als bijna-psychiater. Als je meer sturing wil kan dat ook.

Locatie Zon en Schild, Amersfoort

Hoe ga ik leren?

Het multidisciplinair behandelen van EPA-patiënten met multiple (psychiatrische) problematiek een deel van deze patiënten heeft TBS. Denk bij de psychiatrische problematiek aan combinaties van schizofrenie, met daarnaast ASS en middelenafhankelijkheid. De behandeling bestaat uit farmacotherapie, psychotherapie, systeembegeleiding, interventies m.b.t. de structuur rondom de patiënt. Doel is vanuit een herstelgerichte visie per patiënt kijken wat het hoogst haalbare niveau van functioneren is waarbij bij ontslag een advies wordt gegeven over vervolgmedicatie en wat voor woon- en of behandelsetting nodig is. Onze afdeling werkt bovenregionaal en behandelt hierdoor de meest ingewikkelde patiënten die langdurig klinische zorg nodig hebben om te stabiliseren. Als AIOS geef je samen met een psychiater en psycholoog sturing aan het verpleegkundig team, voer je individuele (gericht op hersteldoelen en of farmacotherapie) en systeemgesprekken, maak je samen met patiënt en naaste betrokkenen het behandelplan. Je krijgt een betere kijk op wat er mogelijk is aan herstel binnen de meest ernstige patiënten groep. Je leert omgaan met risicovol gedrag en wanneer je opschaalt richting forensische zorg dan wel wanneer je risicotaxaties laat verrichten. Je werkt samen met diverse andere instellingen zoals De Voorde (Forensische psychiatrie onderdeel van Van der Hoeve), KIB’s, verslavingszorg en organisaties gericht op beschermd wonen.   Waaruit bestaat de afdeling: 1 unit met deels TBS-patiënten en deels patiënten met een RM. 1 open en 1 gesloten afdeling gericht op herstel en tzt weer begeleid wonen.   Je werkt onder supervisie van een senior psychiater.    

Sollicitatie en contact

Ben jij geïnteresseerd in deze stage, dan kun je contact opnemen met dhr. P.R. Doornebal, opleider aandachtsgebied volwassenen via r.doornebal-bakker@ggzcentraal.nl.
Bgg kun je contact opnemen met Ingrid de Bruine, secretaresse, telefoon 033-4609 829, i.debruine@ggzcentraal.nl.

GGz Centraal

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort

tel.: 033-4609609