Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Scelta, klinische psychotherapie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Scelta is een bovenregionaal expertisecentrum op het gebied van persoonlijkheidsstornissen met vestigingen in Den Haag, Apeldoorn, Zutphen, Nijmegen en Doetinchem.

Patiënten hebben vrijwel allen complexe en ernstige persoonlijkheidsproblematiek, waarbij naast de as II stoornis er frequent sprake is van as I problematiek. Het gaat daarbij in het bijzonder om psychotische en affectieve stoornissen, angststoornissen  en stoornissen in gebruik/misbruik van middelen. Patiënten worden vanuit GGNet zelf verwezen, maar kunnen ook van buiten de regio aangemeld worden.

Doelstelling van de afdeling is diagnostiek, klinische en dagklinische behandeling, training  en resocialisatie van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Onderzoek naar de effecten van behandeling, zowel op individu- als groepsniveau is een vast onderdeel van de behandeling.

GGNet

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

GGNet
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

tel.: 0553686380