terug

Differentiatiestage

Seksueel overdraagbare infecties

Wat gaat de aios leren?

Op basis van de opgedane kennis en ervaring beheerst de arts aan het eind van de stage de venereologie in al zijn facetten. Na afloop kan of heeft de arts:

  • kennis van de meest voorkomende soa's (syfilis, gonorroe, chlamydia, lymphogranuloma venereum, hepatitis B en C, genitale herpes, condylomata acuminata, trichomoniasis, ectoparasitaire infestaties, pelvic inflammatory disease, epididymitis en hiv) te weten de verwekker(s), pathogenese, klinische verschijningsvormen, transmissie, diagnostiek, therapie en epidemiologie;
  • meer zeldzame soa's (chancroid, granuloma inguinale) herkennen, zodat gericht aanvullend onderzoek kan plaatsvinden;
  • niet-venerische genitale huidaandoeningen (vaginosen, balanitiden) herkennen, naar hun ernst beoordelen, zo nodig behandelen en doorverwijzen;
  • ervaring met het afnemen van de seksuele anamnese, het zelfstandig uitvoeren van het soa-onderzoek en het afnemen van materiaal voor aanvullende diagnostiek (Giemsa, donkerveld, e.d.);
  • ervaring met het beoordelen van microscopische preparaten, het interpreteren van de syfilis-serologie, het uitvoeren van oriënterend neurologisch onderzoek gericht op lues, antibioticabeleid, het opstellen van een differentiële diagnose;
  • het verstrekken van adviezen gericht op de preventie, de verdere verspreiding en het voorkomen van recidief soa;
  • adviezen verstrekken aan onder andere collega-specialisten, huisartsen en verloskundigen.
Hoe ga ik leren?

De polikliniek is nurse led, wat inhoudt dat de patiënten worden onderzocht door verpleegkundigen in een verlengde-armconstructie. De werkwijze is strak geprotocolleerd. Indien er soa-gerelateerde klachten of huidafwijkingen zijn wordt de aios geroepen voor aanvullend beleid, onder supervisie van de dermatoloog. De stage bestaat uit het zelfstandig stellen van diagnoses, bepalen van beleid en zo nodig uitvoeren van aanvullende diagnostiek. Aan het einde van de stage heeft de aios uitgebreide kennis, inzicht en ervaring op het terrein van de seksueel overdraagbare infecties.

Naast de werkzaamheden bij de soa-polikliniek bestaat de mogelijkheid om meer te zien van de GGD, bijvoorbeeld via de afdeling Onderzoek en de afdeling Medische Microbiologie (het Streeklaboratorium). De aios kan ook meelopen met outreach activiteiten, zoals bij het Prostitutie en Gezondheidscentrum (P&G292), de homosauna en projecten in Amsterdam Zuidoost en West.

Show-and-tell

De soa-polikliniek van de GGD Amsterdam is een door de RGS erkende opleidingskliniek en verzorgt in het kader van de opleiding dermatologie van het AUMC de verplichte deelstage venereologie. Met ruim 40.000 nieuwe consulten per jaar is de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam veruit de grootste van het land. Dit garandeert een groot aanbod aan interessante casuïstiek, inclusief de meer zeldzame infecties zoals syfilis, lymfogranuloma venereum en hiv-gerelateerde beelden. Dat maakt onze polikliniek ook geschikt voor een differentiatiestage in de venereologie.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling