terug

Keuzestage Bereidingen

Bereidingen & farmaceutisch kwaliteitscontrole

Duur
2 maanden
Wat gaat de aios leren?

Afgestemd op de eerder opgedane ervaring van de AIOS Ziekenhuisfarmacie wordt een programma gevolgd waarbij achtereenvolgens het bereiden en vervolgens het toetsen en borgen van kwaliteit ervan aan de orde komen. ​In de rol van ziekenhuisapotheker komen productzorg gerelateerde aspecten aan bod, maar krijgen ook het organiseren en samenwerken nadrukkelijk aandacht. Vooral krijgt de AIOS inzicht hoe deze onderwerpen samenhangen en geïntegreerd zijn in de farmaceutische zorg die de ziekenhuisapotheek levert binnen het ziekenhuis en daarbuiten.

Hoe ga ik leren?

Stage:
Apotheek Gelre ziekenhuizen biedt een keuzestage Voorraadbereidingen aan als aanvulling op verkregen basisvaardigheden in ELOZIV. Na een korte kennismaking zal een individueel programma worden samengesteld in overleg met de AIOS en de productie afdeling zodat specifieke kennis kan worden verkregen en (extra) ervaring kan worden opgedaan op het gebied van voorraadbereidingen en farmaceutische kwaliteitscontrole. Daarbij wordt de stagiair(e) op individueel aangepast niveau gesuperviseerd.

Algemene beschrijving instelling:
Apotheek Gelre ziekenhuizen levert klinisch farmaceutische patiëntenzorg als onderdeel van een topklinisch ziekenhuis gevestigd op de locaties Apeldoorn en Zutphen. In de ziekenhuisapotheek werken ca. 135 medewerkers waaronder 9 ziekenhuisapothekers, 6 poliklinisch apothekers en 2 ziekenhuisapothekers in opleiding. Er is sprake van een ervaren groep (ziekenhuis)apothekers. Er is een hoge mate van collegialiteit en een aanspreekcultuur op gedrag. De heersende vertrouwenssfeer draagt bij aan een goed opleidingsklimaat. De productieafdeling van de ziekenhuisapotheek is gevestigd op de locatie Apeldoorn en heeft sinds 2010 een GMP(-z) erkenning. De laboratoriumafdeling is geaccrediteerd volgens zowel de ISO-15189 als de ISO-17025 kwaliteitsnorm. De geneesmiddelenvoorziening en overige klinisch farmaceutische dienstverlening, zoals medicatieverificatie bij opname en ontslag, wordt in samenwerking met de poliklinische apothekers verleend in lijn met GDP richtlijnen, NIAZ-Qualicor kwaliteitsnormen en de Beroepsnorm voor Apothekers in Ziekenhuizen (BAZ).

Bijpassende competenties:
Organisatie, Kennis en wetenschap, Professionaliteit.

Show-and-tell

Meer informatie over de ziekenhuisapotheek is terug te vinden via internet: www.gelreziekenhuizen.nl

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling