terug

Differentiatiestage Otologie

Stage Otologie

Wat gaat de aios leren?

De differentiant krijgt de mogelijkheid om nader kennis te maken met de otologie en indien er interesse voor is ook de bijbehorende vestibulologie. Samen met de stagebegeleider beoordeelt en opereert de differentiant patiënten met otologische aandoeningen. Daarnaast wordt een deel van de tijd besteed aan ‘gewone’ KNO-heelkunde.

Specifieke ingrepen: saneringen, tympanoplastieken, myringoplastieken, BCD’s en stapedotomieën. De differentiant heeft de mogelijkheid om verschillende otologische ingrepen te oefenen in een goed geoutilleerd ‘boorlaboratorium’.

Aan het eind van de stage toont de AIOS aan de poliklinische en chirurgische basiszorg betreffende otologische problematiek te beheersen.

Hoe ga ik leren?

De differentiant is in principe 2 dagen per week werkzaam. De werkzaamheden worden verdeeld over polikliniek en OK-complex, waarbij gedacht kan worden aan 2 dagdelen OK en 2 dagdelen polikliniek. De differentiant is aanwezig bij de wekelijkse patiënten-/complicatiebespreking.

Deze differentiatie otologie kan, indien gewenst, gecombineerd worden met de differentiatie vestibulologie (zie ‘Differentiatie vestibulologie’). Ook kan specifieke aandacht gegeven worden aan de audiologie in samenspraak met het Audiologisch Centrum Pento dat ook in Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn is gevestigd.

Einddoelen

De AIOS beschikt aan het einde van de differentiatie over kennis en vaardigheid (beheersingsniveau 4) aangaande:

 • de chirurgische anatomie en beeldvorming van het os petrosum en de omgevende structuren

 • de juiste inzet en interpretatie van aanvullende audiologische en beeldvormende (differentiaal) diagnostiek

 • timing en toepasbaarheid van verschillende behandelmogelijkheden van chronische otitis media (COM) met en zonder cholesteatoom

 • de verschillende reconstructieve behandelingen (bij otosclerose, BCD en elektrische middenoor- en binnenoorprothesen) en kan een afweging maken bij de indicatiestelling hiertoe

 • op adequate wijze uitleggen van de risico’s van verschillende vormen van oorchirurgie en bespreken van alternatieven

 • chirurgische vaardigheden op het gebied van sanerende en reconstructieve oorchirurgie onder beperkte supervisie

 • de juiste verslaglegging o.a. in de vorm van een adequaat OK-verslag en correspondentie richting verwijzer en de huisarts. De operatieve handelingen voor deze differentiatie zijn opgenomen in de matrix otologie.

Toetsing

OSATS betreffende een aantal van de volgende verrichtingen:

 • posterieure tympanotomie

 • verwijderen van cholesteatoom

 • interpretatie van diagnostische bevindingen (beeldvormend en audiologisch onderzoek)

 • bespreken van verschillende behandelmogelijkheden

 • bespreken operatieve risico ́s

 • postoperatieve visite

 • participatie in multidisciplinaire besprekingen

 • verslaglegging en correspondentie

Aan het eind van de stage zal een evaluatiegesprek plaatsvinden met de aangewezen begeleider (otoloog).

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling