terug

Differentiatiestage Neuro-otologie

NEURO-OTOLOGIE (APELDOORNS DUIZELIGHEIDSCENTRUM) EN ALGEMENE NEUROLOGIE

Duur
3 maanden
Wat gaat de aios leren?

Tijdens de 3 maanden stage zal helft van de tijd besteed worden aan neuro-otologie. De patiënten worden gezien in het Apeldoorns Duizeligheidscentrum, een tertiair multidisciplinair expertisecentrum, waar veel nieuwe patiënten beoordeeld worden en waar ervaring kan worden opgedaan met vrijwel alle diagnoses in de neuro-otologie.

Er zal extra kennis worden verkregen in het stellen van de diagnose, het aanvullend onderzoek en de behandelingen. In dit centrum werken wij neurologen samen met KNO-artsen, vestibulaire laboranten en fysiotherapeuten. Ook is er de mogelijkheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Het ADC is een multidisciplinair centrum waarbij door een KNO-arts en neuroloog gezamenlijk ca. 1200 nieuwe patiënten per jaar worden gezien, zowel uit eigen regio als second opinions van elders (www.duizeligheidscentrum.nl).

De andere helft van de tijd kan worden besteed aan een subspecialisatie binnen de neurologie, waar men extra kennis van opdoen. Te denken valt aan MS, oncologie, bewegingsstoornissen, SEH, syncope-poli, kinderneurologie, sportneurologie en/of vasculaire neurologie.

 

Hoe ga ik leren?

Je participeert in het multidisicplinaire spreekuur voor duizelige patiënten. Daarnaast kan op de functie-afdeling ervaring worden opgedaan met zowel reguliere vestibulaire testen (calorisch onderzoek, rotatie-onderzoek, Dix-Hallpikemanoeuvre) als geavanceerde vestibulaire diagnostiek, zoals bijvoorbeeld posturografie, video-HIT en VEMP. Je krijgt de gelegenheid om je te bekwamen in therapeutische interventies zoals canalith repositiemanoeuvres, vestibulaire revalidatie.

Image
Samenwerkende instellingen
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Documenten
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling