Differentiatiestage Klinische farmacie Infectieziekten

Aanvang: 
01-11-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:
Apotheek Gelre ziekenhuizen biedt een differentiatiestage Infectieziekten aan als vervolg op de verkregen basisvaardigheden in ELOZIII. Na een korte kennismaking zal een programma worden samengesteld in overleg tussen de AIOS, het opleidingsteam, Antibioticacommissie en het A-team van Gelre ziekenhuizen zodat kennis wordt vergaard, vaardigheden worden eigen gemaakt en competenties verder worden ontwikkeld ten behoeve van de rol van ziekenhuisapotheker als medebehandelaar van patiënten met een infectieziekte. In Gelre ziekenhuizen is het antibioticabeleid in handen van de Antibioticacommissie en wordt de uitvoering van het beleid begeleid door het A-team in de vorm van ‘antibiotic stewardship’. Binnen de ziekenhuisapotheek vindt wetenschappelijk onderzoek plaats binnen de onderzoekslijn Invloed van PK/PD gestuurd doseren op de effectiviteit en veiligheid van behandeling met antimicrobiële middelen. Voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker volgens ELOZIII wordt samengewerkt binnen het OOR-ON en worden er AIOS uitgewisseld met het Universitair Medisch Centrum Nijmegen.

Werkterrein stage:
De behandeling van patiënten met infectieziekten is gericht op een zo effectief mogelijk behandelresultaat bij zo min mogelijk bijwerkingen en rekening houdend met mogelijke ontwikkeling van resistentie. Om deze doelstellingen te halen is het antibioticabeleid voortdurend vatbaar voor verbetering op basis van het beschikbaar komen van nieuwe wetenschappelijk gegevens of periodieke herziening van bestaand beleid. Hierin spelen ziekenhuisapothekers, medisch microbiologen en infectiologen een coördinerende en sturende rol door frequent overleg en actieve interventie (‘antibiotic stewardship’). De AIOS participeert in het samenwerkingsverband van deze drie specialismen, voert specifieke projecten uit en verricht gedurende 6 maanden wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoekslijn van de ziekenhuisapotheek. Aan het einde van de differentiatiefase is de AIOS zelfstandig in staat om een actieve rol als medebehandelaar van infectieziekten op professionele wijze invulling te geven en als volwaardig lid van een antibioticum-commissie of A-team te functioneren.

Gevraagde competenties: Kennis en wetenschap, Samenwerking, Professionaliteit.

Hoe ga ik leren?

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:
De opleiding tot ziekenhuisapotheker in Gelre ziekenhuizen is gebaseerd op het landelijke ELOZIII opleidingsplan. Dit houdt in dat alle aandachtsgebieden binnen de ziekenhuisfarmacie (o.a. logistiek, bereidingen, laboratoriumonderzoek en management) gedurende de gehele opleiding meerdere keren gedurende langere tijd aan bod komen, met voldoende ruimte om op naar indivuduele behoefte te differentiëren.

Algemene beschrijving instelling:
Apotheek Gelre ziekenhuizen levert klinisch farmaceutische patiëntenzorg als onderdeel van een topklinisch ziekenhuis  gevestigd op de locaties Apeldoorn en Zutphen. In de ziekenhuisapotheek werken ca. 135 medewerkers waaronder 6 ziekenhuisapothekers, 2 poliklinisch apothekers en 2 ziekenhuisapothekers in opleiding. Er is sprake van een ervaren groep (ziekenhuis)apothekers. Er is een hoge mate van collegialiteit en een aanspreekcultuur op gedrag. De heersende vertrouwenssfeer draagt bij aan een goed opleidingsklimaat. De productieafdeling van de ziekenhuisapotheek is gevestigd op de locatie Apeldoorn en heeft sinds 2010 een GMP(-z) erkenning. De laboratoriumafdeling is geaccrediteerd volgens zowel de ISO-15189 als de ISO-17025 kwaliteitsnorm. De geneesmiddelenvoorziening en overige klinisch farmaceutische dienstverlening, zoals medicatieverificatie bij opname en ontslag, wordt in samenwerking met de poliklinische apothekers verleend in lijn met GDP richtlijnen, NIAZ-Qmentum kwaliteitsnormen en de Beroepsnorm voor Apothekers in Ziekenhuizen (BAZ).

Show-and-tell

Meer informatie over de ziekenhuisapotheek staat op onze intranetpagina:  : www.gelre-apotheek.nl

Eventuele eerdere ervaringen:
Op te vragen bij opleider, begeleider en AIOS ziekenhuisfarmacie van Gelre ziekenhuizen.

Sollicitatie en contact

Stagebegeleiders: Erik van Kan (ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog) en Gijs Landman (internist-infectioloog)
Email:  hjm.vankan@gelre.nl
Telefoon: 055-8446684

Gelre Ziekenhuizen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Utrecht UMCU, OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Gelre Ziekenhuizen
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

tel.: 055 58 18 181