terug

Differentiatiestage Bereidingen

GMP(-z) voorraadbereidingen

Duur
9 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:
Apotheek Gelre ziekenhuizen biedt een differentiatiestage Bereidingen aan als vervolg op de verkregen basisvaardigheden in ELOZIV. Na een korte kennismaking zal een individueel programma worden samengesteld in overleg met de AIOS en de productie afdeling zodat specifieke kennis kan worden verkregen en verdieping kan plaatsvinden op het gebied van voorraadbereidingen. De productie afdeling is GMP erkend en bereidt niet-steriele en steriele geneesmiddelen op voorraad. Binnen de opleiding tot ziekenhuisapotheker volgens ELOZIV wordt samengewerkt binnen het OOR-ON en worden er AIOS uitgewisseld met het Radboudumc in Nijmegen.

Werkzaamheden stage:
Voorraadbereidingen kenmerken zich door een veelheid aan apparatuur en technische voorzieningen (ampullenmachine, uitvulapparatuur, autoclaaf, spoelmachine, WFI-installatie, HVAC-installatie). Na kennismaking met de verschillende apparatuur en productieprocessen zullen er een aantal projecten worden vastgesteld waar de AIOS zoveel mogelijk zelfstandig maar wel in samenwerking met productiemedewerkers, teamleider, analisten en ziekenhuisapotheker(s) aan zal werken. Hierdoor zullen voor de individuele AIOS geformuleerde specifieke leerdoelen worden behaald. De projecten kunnen bestaan uit productontwikkeling, diverse validatie aspecten of kwalificatie van personeel. Daarnaast zal de AIOS worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken waarbij samen met de ziekenhuisapotheker(s) en teamleider problemen in het productieproces, afwijkingen en verbeterpunten worden aangepakt zodat de AIOS na de differentiatiefase in staat is zelfstandig een productieafdeling te leiden.

Gevraagde competenties: Organisatie, Kennis en wetenschap, Professionaliteit.

Hoe ga ik leren?

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:
De opleiding tot ziekenhuisapotheker in Gelre ziekenhuizen is gebaseerd op het landelijke ELOZIV opleidingsplan. Dit houdt in dat alle aandachtsgebieden binnen de ziekenhuisfarmacie (o.a. logistiek, bereidingen, laboratoriumonderzoek en management) gedurende de gehele opleiding meerdere keren gedurende langere tijd aan bod komen, met voldoende ruimte om op naar individuele behoefte te differentiëren.

Algemene beschrijving instelling:
Apotheek Gelre ziekenhuizen levert klinisch farmaceutische patiëntenzorg als onderdeel van een topklinisch ziekenhuis gevestigd op de locaties Apeldoorn en Zutphen. In de ziekenhuisapotheek werken ca. 135 medewerkers waaronder 9 ziekenhuisapothekers, 6 poliklinisch apothekers en 2 ziekenhuisapothekers in opleiding. Er is sprake van een ervaren groep (ziekenhuis)apothekers. Er is een hoge mate van collegialiteit en een aanspreekcultuur op gedrag. De heersende vertrouwenssfeer draagt bij aan een goed opleidingsklimaat. De productieafdeling van de ziekenhuisapotheek is gevestigd op de locatie Apeldoorn en heeft sinds 2010 een GMP(-z) erkenning. De laboratoriumafdeling is geaccrediteerd volgens zowel de ISO-15189 als de ISO-17025 kwaliteitsnorm. De geneesmiddelenvoorziening en overige klinisch farmaceutische dienstverlening, zoals medicatieverificatie bij opname en ontslag, wordt in samenwerking met de poliklinische apothekers verleend in lijn met GDP richtlijnen, NIAZ-Qualicor kwaliteitsnormen en de Beroepsnorm voor Apothekers in Ziekenhuizen (BAZ).

Show-and-tell

Meer informatie over de ziekenhuisapotheek is terug te vinden via internet: www.gelreziekenhuizen.nl

Eventuele eerdere ervaringen:
Op te vragen bij opleider, begeleider en AIOS Ziekenhuisfarmacie van Gelre ziekenhuizen.

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling