terug

Differentiatiestage Algemeen

Differentiatie Algemene Gynaecologie inclusief minimaal invasieve chirurgie

Duur
24 maanden
Wat gaat de aios leren?

Algemeen doel differentiatiestage algemene gynaecologie

Het doel van een differentiatie Algemene Gynaecologie in het 5e/6e opleidingsjaar is om de competenties te verwerven die nodig zijn om aan het einde van de opleiding binnen een niet-universitaire kliniek het aandachtsgebied algemene gynaecologie te gaan organiseren, leiden en innoveren. Deze competenties zijn niet behaald tijdens de eerste vier jaren van de (basis)opleiding tot gynaecoloog.

De thema’s abnormaal uterien bloedverlies, benigne adnexpathologie, anticonceptie, SOA-behandeling, psychosomatische klachten, climacteriële klachten, vulvaire pathologie en endometriose zullen uitgebreid aan bod komen. Waar in de eerste vier jaar vooral de diagnostiek naar deze aandoeningen is onderwezen, zal in deze differentiatiestage juist vooral de therapie aan bod komen.

Specifieke leerdoelen en competenties

Na het basisgedeelte van de opleiding, aan het eind van het 4e opleidingsjaar heeft de AIOS voor de algemeen gynaecologische EPA's de bekwaamheidsniveaus bereikt uit de 2e kolom van de onderstaande tabel. Het eerste doel van een differentiatie Algemene Gynaecologie in het 5e en 6e opleidingsjaar is het bereiken van de bekwaamheidsniveaus uit de 3e kolom. Zie ook de basistabel van het regionaal opleidingsplan.

EPA's op 3 ijkpunten v.w.b. bekwaamheidsniveaus 1 t/m 5ijkpunt I na 2 jaarijkpunt II na 4 jaarijkpunt III na 6 jaar
Algemene poli gynaecologie veel voorkomend445
Algemene poli gynaecologie weinig voorkomend335
OK laag ingeschat risico445
OK hoog ingeschat risico234
Perioperatieve zorg445
Algemene vaardigheden234

Er wordt vanuit gegaan, dat de AIOS reeds bekwaamheidsniveau 4 heeft behaald waar het gaat om het verrichten van de “klassieke” gynaecologische ingrepen zoals een abdominale en vaginale hysterectomie, ovariëctomie, en proeflaparatomie. Indien dit nog niet is behaald in de eerste vier jaren, zal dit niveau in de differentiatiestage behaald moeten worden.

In de differentiatiestage wordt gefocust op de volgende aspecten:

 • Het zich eigen maken (competentieniveau 4) van de laparoscopische en hysteroscopische chirurgie tot en met niveau 3 van de European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE) standaarden.
 • Het verwerven van competentieniveau 5 op de ingrepen tot en met niveau 2 van de ESGE standaarden.

Operatieve ingrepen (mede gebaseerd op de ESGE normen)

Laparoscopie

Niveau 1 laparoscopische chirurgie (in totaal minimaal 50)
Diagnostische laparoscopie5 op niveau 4 en 5 op niveau 5
Laparoscopische sterilisatie5 op niveau 4 en 5 op niveau 5
LEO of naaldaspiratie/fenestratie simpele cyste2 op niveau 4 en 2 op niveau 5
Niveau 2 laparoscopische chirurgie (in totaal minimaal 40)
Salpingectomie/salpingotomie incl EUG5 opniveau 4 en 3 op niveau 5
Salpingo-oophorectomie5 op niveau 4 en 3 op niveau 5
Cystectomie5 op niveau 4 en 3 op niveau 5
Eenvoudige adhesiolysis incl darmadhesies2 op niveau 4 en 2 op niveau 5
Endometriose begandeling (mild-matig)2 op niveau 4 en 2 op niveau 5
Niveau 3 laparoscopische chirurgie (in totaal minimaal 30)
Laparoscopische uterusextirpatie5 op niveau 4
Myoomextirpatieminimaal op niveau 3
Chirurgie bij ernstige endometrioseminimaal op niveau 3
Uitgebreide adhesiolysis incl darm en ureterminimaal op niveau 3
Herstel eenvoudige darm of blaas laesiesminimaal op niveau 3
Niveau 4 laparoscopische chirurgie eventueel robot geassisteerd (geen aantallen verplicht)
Laparoscopische sacrocolpopexieminimaal op niveau 2
Oncologische proceduresminimaal op niveau 2
Verwijdering rectovaginale noduliminimaal op niveau 2

Hysteroscopie

Niveau 1 hysteroscopische chirurgie (in totaal minimaal 50)
Diagnostische hysteroscopie5 op niveau 4 en 5 op niveau 5
Eenvoudige procedures (IUD verwijderen, biopsie)5 op niveau 4 en 5 op niveau 5
Niveau 2 hysteroscopische chirurgie (in totaal minimaal 40)
Resectie gesteelde intracavitaire afwijkingen5 op niveau 4 en 3 op niveau 5
Resectie myomen (type 0)5 op niveau 4 en 3 op niveau 5
Resectie adhesies3 op niveau 4
Klieven/resectie uterien septum3 op niveau 4
Niveau 3 hysteroscopische chirurgie
Resectie myomen (type 1)5 op niveau 4
Resectie myomen (type 2)5 op niveau 4
Intrauteriene procedures
Novasure® (minimaal 20)5 op niveau 4 en 5 op niveau 5
SIS/GIS echoscopie5 op niveau 5
 • Beheersen van gynaecologische echoscopie inclusief SIS/GIS
 • Leiding geven aan een polikliniek voor abnormaal uterien bloedverlies
 • Leiding kunnen geven aan een polikliniek voor menopauseproblematiek
 • Omgaan met en gebruik van Evidence Based Medicine in de praktijk
 • Voorlichting patiënten met gebruikmaking van folders en patiëntenverenigingen
 • Kennis hebben en toepassen van de behandeling van psychosomatische gynaecologische klachten
 • Registreren, interpreteren en gebruiken van informatie verkregen uit complicatieregistraties
 • In staat zijn om onderwijs te geven op het gebied van algemeen gynaecologische onderwerpen aan huisartsen, arts-assistenten en verpleegkundigen
 • Kunnen coachen en superviseren van en feedback geven aan ANIOS, jongerejaars AIOS, klinisch verloskundigen, co-assistenten, enzovoorts
 • Ontwikkelen van algemene (maatschappelijke en/of organisatorische) competenties op het gebied van de algemene gynaecologie
 • Ontwikkelen van ‘clinical leadership’

Algemene competentieontwikkeling

Verdieping van maatschappelijke/organisatorische competenties. Voorbeelden: participatie in VIM-commissie, voorbereiden endometriosebespreking/multidisciplinaire benadering endoscopie, geven van endoscopie-skillslab onderwijs aan mede-assistenten, bijhouden van complicatieregistratie en besprekingen, zich inzetten voor ‘risk-management’, participatie in inkoopbeleid van apparatuur en materialen.

Hoe ga ik leren?

Setting

 1. Jaar 5 en 6 worden in twee verschillende clusterklinieken verzorgd.
 2. Gelre ziekenhuizen Apeldoorn participeert in samenwerking met de clusterklinieken regio Utrecht en met het UMC Utrecht.
 3. De AIOS doet een voorstel aan het regionale differentiatie-overleg.
 4. Het differentiatie-overleg bespreekt de inhoud van het plan en accordeert het plan op inhoud.
 5. Afhankelijk van capaciteit worden de locaties van de differentiatiestage vastgesteld zodat complementariteit kan worden nagestreefd.

Image

Opleidingsactiviteiten

Poliklinische activiteiten
Poli algemene gynaecologie2 dagdelen per week
Poliklinische verrichtingen (POK)1-2 dagdelen per week
Klinische activiteiten
Perioperatieve zorg (opname, visite, ontslag)opgeteld 1 dagdeel per week
Operatieve vaardigheden2-3 dagdelen per week

Lidmaatschappen

 1. Lidmaatschap en participatie in Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (WGE)
 2. Mogelijke lidmaatschappen andere werkgroepen:
  • Werkgroep Kindergynaecologie
  • Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie
  • Werkgroep Anticonceptie
  • Werkgroep Jonge Zwangerschap
  • Werkgroep Adhesies
  • Werkgroep Infecties

Specifieke cursussen voor aandachtsgebied algemene gynaecologie

 1. Jaarlijks internationaal congres van de European Society of Gynaecologic Endoscopy (ESGE): www.esge.org
 2. Cursus Hysteroscopie in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, e-mail: B.Schoot@chello.nl
 3. Cursus Laparoscopie voor gevorderden in OLVG Amsterdam, e-mail: http://www.nvog.nl/vago/dynamic/E.J.M.Rood@OLVG.nl
 4. Elancourt cursus voor Advanced Laparoscopy
 5. Kadaver laparoscopie cursus Nijmegen
 6. Society of Gynaecologic Investigation (SGI) congres

Toetsing

 1. Simulatietoetsen op Simendo/Endotrainer
 2. Portfolio: aantallen verrichtingen, cursussen en documentatie ziektebeelden.
 3. Per jaar:
  1. 2 KPB’s afdelingvisite
  2. 2 KPB’s preoperatief gesprek
  3. 2 KPB’s postoperatief gesprek met patiënt/familie
  4. 6 KPB’s poliklinische consultvoering
  5. minimaal 2 OSATs per type verrichting, waarvan in jaar 6 minimaal 1 OSAT op bekwaamheidsniveau 4.
  6. Minimaal 5 beschreven ziektebeelden in portfolio
  7. Voorbereiden en leiden van ten minste één complicatiebespreking
  8. 2 x presentatie CAT op verschillende onderdelen
  9. 1x Multi Source Feedback door middel van E-pass
 4. Bekwaamheidsverklaringen aanvragen voor de verschillende verrichtingen
 5. Eenmaal per jaar geschiktheidsbeoordeling op differentiatie-onderwerp
 6. Minimaal eenmaal per jaar een voortgangsgesprek
 7. Eenmaal in de twee jaar wetenschappelijke publicatie (minimaal case-report in peer-reviewed tijdschrift) op algemeen gynaecologisch onderwerp

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling