terug

Differentiatiestage Aangezichtschirurgie

Aangezichtschirurgie

Wat gaat de aios leren?

De differentiant maakt kennis met diverse onderdelen van het deelgebied aangezichtschirurgie. Samen met de stagebegeleider beoordeelt en opereert de differentiant patiënten met vormafwijkingen van de neus, vormafwijkingen van de oorschelp, alsook patiënten met huidtumoren en littekens in het aangezicht. Daarnaast wordt een deel van de tijd besteed aan ‘gewone’ KNO-heelkunde.
Specifieke ingrepen: rhinoplastiek (in- en uitwendige benadering), otoplastiek, excisie van huidtumoren in het aangezicht, reconstructie van huiddefecten en correctie van littekens in het aangezicht.

Hoe ga ik leren?

Het programma wordt in samenspraak met de stagebegeleider samengesteld. De differentiant is minimaal twee dagen per week werkzaam. De werkzaamheden worden verdeeld over de polikliniek, poliklinische operatiekamer (POK) en het OK-complex, waarbij gedacht kan worden aan 2 dagdelen ingrepen (zowel op OK als de POK) en 2 dagdelen polikliniek. De differentiant is aanwezig bij de wekelijkse patiënten-/complicatiebespreking, bij de multidisciplinaire bespreking huidtumoren en bij de PA-bespreking.

Einddoelen

De AIOS:

 • heeft kennis van zowel basale als aanvullende diagnostiek op de polikliniek en kan adequaat intercollegiale consulten indiceren een aanvragen (reumatoloog / longarts / psychiater)

 • heeft kennis van de indicaties voor medicamenteuze dan wel operatieve behandelingen en kan zelfstandig een behandelplan opstellen

 • heeft kennis van de chirurgische anatomie van de neus en het aangezicht. Kan hierbij landmarks en potentiële risicovolle stappen van een ingreep benoemen

 • legt op adequate wijze aan de patiënt de risico’s uit van de verschillende vormen van neuschirurgie en bespreekt mogelijke alternatieven

 • heeft kennis over de nabehandeling

 • zorgt voor de juiste verslaglegging, o.a. in de vorm van een adequaat OK-verslag en correspondentie met verwijzer en huisarts

 • is op de hoogte van de stadiering en excisiemarges voor de meest voorkomende huidtumoren;

 • Is op de hoogte van de belangrijkste en meest voorkomende reconstructietechnieken. De operatieve handelingen voor deze differentiatie zijn opgenomen in de matrix aangezichtschirurgie.

Toetsing

OSATS betreffende een aantal van de in de matrix aangezichtschirurgie en rhinologie genoemde verrichtingen.

KPB’s betreffende uit de leerdoelen voortkomende activiteiten, zoals:

 • Bespreken diagnostische bevindingen (poliklinische intake, diagnostiek, behandelvoorstel)

 • Afwegen verschillende behandelmogelijkheden, inclusief bijkomende risico’s

 • Postoperatieve visite en instructies aan patiënten

 • Participatie in multidisciplinaire besprekingen

 • Postoperatieve visite en instructies aan patiënten

 • Participatie in multidisciplinaire besprekingen

 • Verslaglegging en correspondentie

Aan het eind van de stage zal een evaluatiegesprek plaatsvinden met de aangewezen begeleider (gecertificeerd plastisch aangezichtschirurg).

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling