Differentiatiestage OSAS/ Slaapstoornissen

Aanvang: 
20-12-2016

Wat gaat de aios leren?

De differentiant krijgt de mogelijkheid om nader kennis te maken en zich te verdiepen in slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Samen met de stagebegeleider beoordeelt de differentiant patiënten met OSA en evt andere slaapstoornissen. Hierbij worden de patiënten multidisciplinair beoordeeld door KNO-arts, neuroloog en longarts bij het Apeldoorns Slaap Centrum (ASC). Het Slaapcentrum is een van de grootste in Nederland. Zowel de neuroloog, als longarts als KNO-arts zijn europees geregistreerde somnoloog.

De differentiant kan zich verdiepen in de diagnostiek van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, de multidisciplinaire aanpak en zorgpad, en in de conservatieve en chirurgische therapie van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Daarnaast worden op de operatiekamer ingrepen uitgevoerd zoals DISE en pharyngoplastiek, en vindt op de polikliniek het aanpassen van een mandibulair repositie apparaat plaats. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om andere slaapstoornissen mede te beoordelen en inzicht te krijgen in het veelvuldig voorkomen van verschillende synchrone slaapstoornissen.

Tenslotte zal een deel van de tijd ook besteed worden aan de ‘gewone’ KNO. 

Hoe ga ik leren?

De differentiant is in principe 2 dagen per week werkzaam, dit kan eventueel uitgebreid worden. De werkzaamheden worden verdeeld over polikliniek, slaap Centrum en OK-complex. Hierbij kan gedacht worden aan 2 dagdelen OK en 2 dagdelen polikliniek.

De differentiant is aanwezig bij de wekelijkse multidisciplinaire OSA/slaap-bespreking en bij de wekelijkse patiënten/complicatiebespreking.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden stage:
in overleg

Eisen aan sollicitant:
minimaal 4e jaars AIOS KNO-heelkunde bij aanvang

De afdeling KNO-heelkunde in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn maakt als B-opleiding deel uit van de OOR Utrecht.

Contactgegevens opleiders Gelre ziekenhuizen
Afdeling KNO-heelkunde
Postbus 9014
7300 DS Apeldoorn
Tel: 055 - 581 81 93

dhr. dr. R.J.B.. Hemler
email r.hemler@gelre.nl

Gelre Ziekenhuizen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Utrecht UMCU, OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Gelre Ziekenhuizen
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

tel.: 055 58 18 181