Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Flevoziekenhuis in Almere beschikt al sinds vele jaren over een zeer goed bekkenbodemteam bestaande uit twee gynaecologen, continentieverpleegkundigen, 1e lijns bekkenfysiotherapeuten en een seksuologe. Twee keer per maand worden naast patiënten met incontinentieklachten ook patiënten met (recidief) prolapsklachten of status na totaal ruptuur gezien. AIOS kunnen van twee bevlogen urogynaecologen, Franca Gerards en Merel van Doorenmaalen, zowel poliklinische als operatieve skills en vaardigheden leren. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om met de bekkenfysiotherapeuten bekkenonderzoek te verrichten. Samen met  de continentieverpleegkundigen urodynamisch/flowmetrie onderzoeken  en PTNS behandelingen uit te voeren. En is het mogelijk om met het seksuologisch spreekuur mee te lopen. Ook binnen het Amsterdamse cluster staat het Flevoziekenhuis als zeer goede gynaecologie-opleidingsplaats bekend. Naast een interessante urogyn stage profiteren de AIOS mee van dit opleidingsklimaat.

De vakgroep gynaecologie van het Flevoziekenhuis participeert in het opleidingscluster AMC en VUMC. Er zijn 10 gynaecologen werkzaam.
Voor alle aspecten van kwaliteitsbeleid en opleidingsklimaat, zie het jaarverslag. Zowel de opleiding als het ziekenhuis staan regionaal en landelijk goed bekend.
Franca Gerards en Merel van Doorenmaalen zullen als begeleidende urogynaecologen een individueel opleidingsplan met de AIOS opstellen mbt tot de urogynaecologie

 

Sollicitatie en contact

Sollicitanten kunnen contact opnemen met Franca Gerards( fgerards@flevoziekenhuis.nl )of Merel van Doorenmaalen (MvDoorenmaalen@Flevoziekenhuis.nl). Tel 036-868 9206 of met de opleider Marchien van Baal (mvbaal@flevoziekenhuis.nl)

Flevoziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Flevoziekenhuis
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere

tel.: 036 868 88 88