Differentiatiestage Obstetrie Perifere Obstetrie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage perifere obstetrie wordt gekenmerkt door:

  • tweemaal per week verantwoordelijkheid dragen voor grote visite verloskunde en verloskundig beleid
  • maandelijkse participatie in VSV
  • onder supervisie en later zelfstandig verrichten van geavanceerd echoscopisch onderzoek
  • participatie in Extra Zorg en POP-poli
  • participatie in versies van stuiten
  • participatie in tweede lijns perinataal beleid en evaluatie (besprekingen, audit, LVR-insight)
  • high-risk obstetrisch spreekuur

De vakgroep gynaecologie van het Flevoziekenhuis participeert in het opleidingscluster AMC en VUMC. Er zijn 10 gynaecologen werkzaam.
Voor alle aspecten van kwaliteitsbeleid en opleidingsklimaat, zie het jaarverslag. Zowel de opleiding als het ziekenhuis staan regionaal en landelijk goed bekend.
Marcel van Alphen en Gunilla Kleiverda zullen als begeleidende gynaecologen een individueel opleidingsplan met de AIOS opstellen mbt tot deze perifere obstetrie stage

Sollicitatie en contact

Sollicitanten kunnen contact opnemen met Marcel van Alphen MvAlphen@Flevoziekenhuis.nl of Gunilla Kleiverda Gkleiverda@flevoziekenhuis.nl .

Flevoziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Flevoziekenhuis
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere

tel.: 036 868 88 88