Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Minimale invasieve chirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stage Endoscopie & Minimaal Invasieve chirurgie

Opereren leren je door het te DOEN.
Het Flevoziekenhuis is het snelst groeiende ziekenhuis in Nederland.
Het aanbod van patiënten is gegarandeerd, de begeleiding vindt plaats door enthousiaste gynaecologen met een aandachtsgebied. In Almere kun je veel DOEN , leren vindt plaats door hard te werken in een goed leerklimaat.
De stage minimale invasieve chirurgie is verdeeld in een hysteroscopische deel (Kees Lely, Joris Lenglet en Nicoel Horree) en een laparoscopisch deel (Marcel van Alphen, Marchien van Baal).

 

- Algemene informatie van de afdeling
- Samenstelling van de vakgroepDe vakgroep gynaecologie van het Flevoziekenhuis participeert in het opleidingscluster AMC en VUMC. Er zijn 10 gynaecologen werkzaam.
Voor alle aspecten van kwaliteitsbeleid en opleidingsklimaat, zie het jaarverslag. Op verzoek kunnen resultaten van set-Q en Direct worden toegezonden. Zowel de opleiding als het ziekenhuis staan regionaal en landelijk goed bekend.

 

Hoe ga ik leren?

Er is voldoende expositie voor AIOS om zich te bekwamen in de chirurgische vaardigen, zowel op de poliklinische behandelkamers waar veel hysteroscopische ingrepen worden verricht (z)onder lokale verdoving, als op de operatiekamers die speciaal zijn ingericht voor endoscopische ingrepen. Het streven is dat de hysteroscopische chirurgie en de laparoscopische ingrepen geleerd worden tot bekwaamheidsniveau 4 en waar mogelijk tot niveau 5.

Deze stage is in combinatie met een academische component

Duur van de stage:  6- 12 maanden

Programma / Rooster:

Het rooster wordt in principe gemaakt aan de hand van het individuele opleidingsplan (IOP) van de AIOS en kan in de verschillende klinieken wisselen. Globaal geldt de volgende indeling:

Gynaecologie spreekuur

3 - 4 dagdelen

Poliklinische OK/behandelkamer

1 dagdeel

OK

2 dagdelen

Supervisie VK

1-2 dagdelen

In te vullen

 

1 dagdeel

Wetenschap:

  • Lidmaatschap van de werkgroep endoscopische chirurgie
  • Bezoeken symposia van de werkgroep endoscopie (incl internationaal congres)
  • Bij differentiatie van meer dan 12 maanden: schrijven van een wetenschappelijke publicatie

Leerdoelen : zie bijlage

Show-and-tell

Momenteel hebben we een differentiant in huis, uiteraard kan contact worden opgenomen

Sollicitatie en contact

Nadere informatie en sollicitaties: Marchien van Baal, MvBaal@flevoziekenhuis.nl

Tel nr: 036 - 8689206

Flevoziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Flevoziekenhuis
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere

tel.: 036 868 88 88