Volwassenpsychiatrie Keuze Differentiatiestage Onderwijs

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage ligt de nadruk op opdoen van ervaring in het geven en ontwikkelen van onderwijs. Dit wordt gecombineerd met patiëntenzorg op de polikliniek of in de consultendienst. De ervaring in de consultendienst kan gelden als ‘consultenverplichting’ voor de opleiding. Bij de invulling van de stage wordt rekening gehouden met je ervaring en wensen.

Wat ga je doen?

 • Volgen van een Teach the Teacher cursus.
 • Training volgen in het geven van onderwijs. De training is afhankelijk van je ervaring en wensen en kan bijvoorbeeld een workshop, cursus, meekijken met een ervaren docent of samen met een ervaren docent onderwijs geven bevatten.
 • Geven van verschillende soorten vaardigheidsonderwijs aan derdejaars geneeskundestudenten, onder andere over angststoornissen, schizofrenie, psychiatrisch onderzoek en wetenschappelijke onderzoek. Het vaardigheidsonderwijs wordt in groepen van 12-24 studenten gegeven.
 • Geven van Introductie Cursus Kliniek (ICK) aan coassistenten. Dit is een introductieweek voorafgaand aan het coschap, gericht op het opfrissen van kennis en het leren afnemen van een psychiatrische anamnese en verrichten van psychiatrisch onderzoek bij patiënten uit de kliniek. Als docent begeleid je een week lang dezelfde groep van 12 studenten.
 • Begeleiden bij en beoordelen van referaten van coassistenten.
 • Begeleiden van patiëntdemonstraties en oefenen van klinisch redeneren met een kleine groep coassistenten.
 • Workshop op het gebied van het ontwikkelen van onderwijs, bijvoorbeeld ontwikkelen van een e-learning module, ontwikkelen van virtual patients, stemsystemen in het onderwijs, flipping the classroom, etc.
 • Ontwikkelen van onderwijs, zoals een e-learning module of een zelfstudieopdracht voor geneeskunde studenten of een klinisch redeneer casus voor coassistenten.
 • Bijwonen van maandelijkse lezingen van The Institute of Medical Education Research (iMERR) van het Erasmus MC.
 • Bijwonen van student-docentdagen van het Erasmus MC.
 • Behalen van een deelcertificaat Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).
 • Ervaring opdoen met second opinions op de polikliniek of in de consultendienst. De ervaring in de consultendienst kan gelden als ‘consultenverplichting’ voor de opleiding.

Hoe ziet de supervisie eruit?

Tijdens de stage word je gesuperviseerd door mevr. E.M. (Esther) Pluijms, psychiater en onderwijscoördinator. De hoeveelheid supervisie wordt in onderling overleg afgestemd. Indien gewenst, kunnen met haar ook mentorgesprekken plaatsvinden.

Hoe ziet de organisatie waarbinnen je gaat werken eruit?

De afdeling psychiatrie van het Erasmus MC, in het centrum van Rotterdam, bestaat uit een polikliniek, dagbehandeling, kliniek en consultendienst. De polikliniek bestaat uit verschillende zorglijnen, namelijk depressieve stoornissen, eerste psychose, zwangerschapsgerelateerde stoornissen en neuropsychiatrie. De polikliniek richt zich vooral op second opinions. Er worden echter ook kortdurende behandelingen uitgevoerd. De consultendienst draagt zorg voor de patiënten in het somatisch beddenhuis van het Erasmus MC.

De afdeling psychiatrie is betrokken bij onderwijs in de Bachelor en Master Geneeskunde van de Erasmus Universiteit en bij de medische vervolgopleiding. De onderwijsstage betreft vooral onderwijs geven aan en ontwikkelen voor derdejaars geneeskundestudenten en coassistenten.

Is deze onderwijsstage iets voor jou?

Ben je een aios die studenten en coassistenten kan motiveren, die met veel enthousiasme over het vak kan vertellen en die het leuk vindt om betrokken te zijn bij het ontwikkelen van onderwijs? Dan is deze stage zeker iets voor jou. Onderwijservaring is niet noodzakelijk. Je doet voldoende ervaring op of breidt bestaande ervaring uit, om aan het eind van de stage een (deel)certificaat BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) te kunnen behalen. Eigen ideeën en initiatief worden zeer gewaardeerd.

Sollicitatie en contact

Mevr. drs. E.M. (Esther) Pluijms, psychiater en onderwijscoördinator, te bereiken via mevr. S. (Saskia) Drent-Helmstrijd, secretaresse Opleiding & Onderwijs, onderwijs.psychiatrie@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/onderwijs/