Keuzestage Wetenschap Onderzoeksstage Klinische Farmacologie

Aanvang: 
30-01-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:
Binnen de Apotheek bestaan verschillende onderzoekslijnen, waarvan Klinische Farmacologie er één is. Dit onderzoek richt zich met name op het verbeteren van de farmacotherapie voor de individuele patiënt. Belangrijke tools daarbij zijn Therapeutic Drug Monitoring en Farmacogenetica. Binnen de afdeling Apotheek is in het Laboratorium een groot scala aan bepalingsmethoden beschikbaar, inclusief verschillende LC-MS/MS technieken. Voor een aantal geneesmiddelen zijn Dried Blood Spot methoden ontwikkeld. In nauwe samenwerking met het Laboratorium Farmacogenetica van de afdeling Klinische Chemie zijn diverse studies gaande naar de invloed van polymorfismen in metaboliserende enzymen en farmacokinetiek van geneesmiddelen. Onderzoek is gaande met de afdelingen Nefrologie/Transplantatie, Oncologie, Microbiologie, Gynaecologie, Pediatrie en Kinderpsychiatrie. Om een beter beeld te krijgen van deze onderzoeken raden we u aan om in PubMed te zoeken onder "Koch BC" of "van Gelder T".
Tijdens de onderzoeksstage Klinische Farmacologie wordt de AIOS begeleid in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoek op gebied van Klinische Farmacologie. Een publicatie in een peer reviewed tijdschrift is het eindproduct. Daarnaast wordt gestimuleerd dat de AIOS ook kennis neemt van het onderzoek van andere onderzoekers binnen de afdeling, onder andere door het bijwonen van de wekelijkse klinische farmacologie bespreking, de maandelijkse toxicologie bespreking en de wekelijkse pediatrische farmacologie bespreking. Ook wordt de mogelijkheid geboden mee te doen aan een journal club.

Werkzaamheden stage:
Bij de begeleiding van registratie onderzoek op het gebied van onze onderzoekslijn Klinische Farmacologie wordt van de AIOS verwacht dat deze zoveel mogelijk aansluit bij een van de lopende onderzoeken in deze onderzoekslijn. De onderzoekslijn richt zich op de volgende focusgebieden:

 • Nefrologie/Transplantatie: vooral onderzoek naar de toegevoegde waarde van TDM voor immunosuppressieve geneesmiddelen na niertransplantatie.
 • Oncologie: in het verleden was er in de oncologie nauwelijks aandacht voor individualiseren van de chemotherapie, maar met de komst van veel orale oncolytica bloeit TDM plotseling op. Ook kan er onderzoek worden gedaan naar delier en pijn in de laatste fase van het leven.
 • Microbiologie: verschillende onderzoeken naar de PK/PD van antibiotica zijn gaande, in samenwerking met Prof Johan Mouton van de afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten.
 • PK/PD modellering: Brenda de Winter en Birgit Koch leiden een groep apothekers op in NONMEM.
 • Farmacogenetica: de invloed van gen polymorfismen op farmacokinetiek, en implementatie van farmacogenetica in de dagelijkse praktijk (psychiatrie, transplantatie, oncologie)
 • Onderzoek naar de invloed van en het gebruik van drugs of abuse en ethanol tijdens de zwangerschap

Gevraagde competenties
Gestructureerd werken, goed samenwerken, niet dogmatisch zijn, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, ervaring met onderzoek strekt tot aanbeveling.

Show-and-tell

Eerdere ervaringen:
Alle (ex-)AIOS zijn enthousiast over de opleiding en kunnen benaderd worden voor nadere vragen: Alan Abdulla (a.abdulla@erasmusmc.nl), Lotte Sebek (l.sebek@erasmusmc.nl), en Linda Franken (l.franken@erasmusmc.nl).
De volgende (ex-)promovendi kunnen je alles vertellen over de begeleiding door Birgit Koch en Teun van Gelder en wat het Erasmus MC meer te bieden heeft op het vlak van onderzoek in de Klinische Farmacologie: Linda Franken (l.franken@erasmusmc.nl), Rixt Wijma (r.wijma@erasmusmc.nl) en Sanne Kloosterboer (s.kloosterboer@erasmusmc.nl).

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:

De opleidingsgroep bestaat uit 20 ziekenhuisapothekers, vier poliklinisch apothekers, twee QA-apothekers , een apotheker farmaceutische analyse Apotheek A15 en een internist-nefroloog/klinisch farmacoloog. Opleider is Prof. Dr. Patricia van den Bemt en plaatsvervangend opleider Dr. Rianne Zaal. De omvang van deze groep maakt allerlei samenwerkingsverbanden mogelijk die ook ten volle benut worden. De werkcultuur is uitgesproken Rotterdams: we houden van aanpakken.
We onderscheiden ons vooral ten aanzien van de volgende zaken:

 • Actieve invulling behandelaarschap middels ziekenhuisapothekers werkzaam op alle klinische afdelingen
 • Kinderfarmacologie: in het Sophia Kinderziekenhuis word je opgeleid in de kindergeneeskunde in volle omvang
 • Oncologie: het Erasmus MC Kankerinstituut biedt oncologische topzorg
 • Apotheek A15: volledig geoutilleerde bereidingsapotheek; state of the art bereiden en farmaceutische analyse.
 • TDM en toxicologie: volledig uitgerust laboratorium met onder andere LC-MS
 • Opleiding tot klinisch farmacoloog
 • Klinisch Geneesmiddel Onderzoek: professioneel ingericht met bijzondere expertise op gebied van IMPD beoordeling.
 • Onderzoekslijnen Klinische Farmacologie en Medicatieveiligheid.

Sollicitatie en contact

Begeleider: Dr. Birgit Koch en Prof. Dr. Teun van Gelder

Contactgegevens voor meer informatie:
Email: b.koch@erasmusmc.nl of t.vangelder@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7033202

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs