Keuzestage Klinische farmacie Klinisch Geneesmiddel Onderzoek

Aanvang: 
30-01-2017
Duur: 
4 weken

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage
De apotheek in het Erasmus MC ondersteunt ongeveer 300 klinisch geneesmiddelonderzoeken. Deze ondersteuning varieert van het meedenken met onderzoekers over proefopzet en het organiseren van opslag en distributie van onderzoeksmedicatie tot het ontwikkelen van (dubbelblinde) studiemedicatie. Met name bij zogenaamd investigator-initiated onderzoek voegt de ziekenhuisapotheker waarde toe door actief mee te denken over de opzet en praktische uitvoerbaarheid van een geneesmiddelonderzoek. Het is hierbij de grootste uitdaging om een pragmatische (en betaalbare) oplossing te verzinnen, passend binnen de regelgeving. Tijdens deze stage neemt apotheker Rachida Bouamar je graag mee in dit proces. Je krijgt daarbij de kans om zelf, samen met een arts-onderzoeker, bij te dragen aan het organiseren van een klinisch geneesmiddelonderzoek.
Naast deze hands-on stage in de speciale trialapotheek kun je ook kennismaken met het reilen en zeilen van een academische METC (vergadert bij ons wekelijks, 6-8 protocollen per week). Naast het bijwonen van minimaal 3 vergaderingen kun je meewerken aan de beoordeling van onderzoeksvoorstellen en documentatie van het IMP (investigational medicinal product). Ook bestaat er de mogelijkheid om de landelijk erkende BROK-cursus te volgen.

Werkzaamheden stage
In deze stage ga je tenminste één investigator-initiated onderzoek begeleiden: van het inventariseren van de wensen van de onderzoeker tot het uitdenken van de logistiek (inclusief het ontwikkelen van de medicatie), het opstellen van een prijsvoorstel en uitwerken van de afspraken in een werkinstructie voor alle betrokkenen. Een onderwijsmoment over de leerpunten die te trekken zijn uit uitgevoerde GCP-inspecties in het Erasmus MC is onderdeel van de stage. Waar mogelijk kan de AIOS een audit of inspectie bijwonen. De begeleiding bestaat uit wekelijks overleg over de voortgang van de opdrachten en projecten plus reflectie op de belangrijkste leerpunten en zo nodig dagelijks overleg over knelpunten. De ziekenhuisapotheker betrekt de AIOS daarnaast zo veel mogelijk bij haar eigen werkzaamheden en overwegingen. De METC-vergaderingen die je bijwoont worden met de verantwoordelijke ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog voor besproken aan de hand van de agenda en daaruit voortvloeiende opdrachten. De zelf uitgevoerde IMPD-beoordeling wordt besproken met de hierin gespecialiseerde beoordelaar.

Gevraagde competenties

 • Projectmatig kunnen werken
 • Enthousiasme ten aanzien van het begeleiden en toetsen van klinisch geneesmiddelenonderzoek
 • Ervaring met het uitvoeren of begeleiden van klinisch geneesmiddelenonderzoek strekt tot aanbeveling
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels

Show-and-tell

Eerdere ervaringen:
AIOS omschrijven deze stage als "een zeer uitgebreide stage op het gebied van klinisch geneesmiddelonderzoek, van meedenken met investigator initiated onderzoek tot IMPD beoordeling en logistieke begeleiding en bewaking van de trialmedicatie."

Alle (ex-)AIOS zijn enthousiast over de opleiding en kunnen benaderd worden voor nadere vragen: Alan Abdulla (a.abdulla@erasmusmc.nl), Lotte Sebek (l.sebek@erasmusmc.nl),  en Linda Franken (l.franken@erasmusmc.nl).

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:

De opleidingsgroep bestaat uit 20 ziekenhuisapothekers, vier poliklinisch apothekers, twee QA-apothekers, een apotheker farmaceutische analyse Apotheek A15 en een internist-nefroloog/klinisch farmacoloog. Opleider is Prof. Dr. Patricia van den Bemt en plaatsvervangend opleider Dr. Rianne Zaal. De omvang van deze groep maakt allerlei samenwerkingsverbanden mogelijk die ook ten volle benut worden. De werkcultuur is uitgesproken Rotterdams: we houden van aanpakken.
We onderscheiden ons vooral ten aanzien van de volgende zaken:

 • Actieve invulling behandelaarschap middels ziekenhuisapothekers werkzaam op alle klinische afdelingen
 • Kinderfarmacologie: in het Sophia Kinderziekenhuis word je opgeleid in de kindergeneeskunde in volle omvang
 • Oncologie: het Erasmus MC Kankerinstituut biedt oncologische topzorg
 • Apotheek A15: volledig geoutilleerde bereidingsapotheek; state of the art bereiden en farmaceutische analyse
 • TDM en toxicologie: volledig uitgerust laboratorium met onder andere LC-MS
 • Opleiding tot klinisch farmacoloog
 • Klinisch Geneesmiddel Onderzoek: professioneel ingericht met bijzondere expertise op gebied van IMPD beoordeling
 • Onderzoekslijnen Klinische Farmacologie en Medicatieveiligheid

Sollicitatie en contact

Begeleider: mw. R. Bouamar

Contactgegevens voor meer informatie:
Email: r.bouamar@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7033202

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs