terug

Differentiatiestage urologische oncologie

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Differentiatie stage oncologische urologie Erasmus MC- Kanker Instituut

Achtergrond:
Vanaf 2018 is er een nieuw curriculum gestart voor de opleiding urologie.

De opleiding betstaat uit een drie delen:

 1. De vooropleiding heelkunde

 2. De vervolgopleiding urologie

 3. De differentiatie stage

Daarnaast dient de AIOS een actieve rol te spelen bij urologisch wetenschappelijk onderzoek, met als resultaat een voordracht op een wetenschappelijke vergadering of congres, of de publicatie van een wetenschappelijk artikel. Dit laatste bij voorkeur op het gebied van een door de AIOS te lopen differentiatiestage.

In CU2018 is een verplichte differentiatie in een van de vijf urologische thema’s met een minimale duur van 6 maanden opgenomen. De timing van de differentiatie stage ligt niet vast, maar het ligt voor de hand dat dit meestal aan het einde van de opleiding zal plaatsvinden.

Aan het begin of gaandeweg de opleiding maakt de AIOS in overleg met de opleider een keuze welke differentiatie hij/zij wil volgen.

Differentiatiestages:

1. Andrologische urologie

2. Endo-urologie en complexe steenbehandeling

3. Functionele en reconstructieve urologie

4. Kinderurologie

5. Oncologie

Het Erasmus MC Kanker Instituut heeft een differentiatie stage oncologische urologie ontwikkeld en wij willen de AIOS uitnodigen om te solliciteren voor deze uitdagende differentiatie stage.

Vervolgopleiding Urologie

De kern van het curriculum urologie is ingericht rond negen kenmerkende urologische beroepssituaties. Binnen de beroepssituaties voert de AIOS specifieke professionele activiteiten uit. Voor professionele activiteiten geldt dat als de AIOS voldoende groei doormaakt en aantoont een activiteit zelfstandig te kunnen uitvoeren, een lid van de opleidingsgroep kan besluiten de activiteit aan de AIOS toe te vertrouwen. Als alle professionele activiteiten van een kenmerkende beroepssituatie aan de AIOS zijn toevertrouwd, kan de AIOS een bekwaamverklaring voor deze kenmerkende beroepsactiviteit aanvragen. Een van de beroepssituaties is “het behandelen van een patiënt met een oncologische aandoening”. Deze beroepssituatie dient in ieder geval afgerond te zijn voordat met de differentiatie stage oncologie in het Erasmus MC kan worden begonnen.

Kenmerkende urologische beroepssituaties

1. Verrichten van een urologisch consult

2. Behandelen van een kwetsbare (oudere) patiënt

3. Behandelen van en man met een seksuele klacht

4. Behandelen van een man met een vruchtbaarheidsstoornis

5. Behandelen van een patiënt met stenen

6. Behandelen van een patiënt met een functiestoornis van de urinewegen

(Incontinentie, plasklachten, neurogene blaas)

7. Behandelen van een patiënt met een afwijking aan de urethra

8. Behandelen van een kind met een urologische aandoening

9. Behandelen van een patiënt met een oncologische aandoening

Beoordeling:

Beoordeling zal worden verricht door de stagebegeleider (mentor) samen met de algemeen opleider uit het Erasmus MC na 3 maanden en aan het einde van de stage. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onderstaande mogelijkheden, welke worden verwerkt in het digitaal portfolio van de AIOS.

Van de differentiatie AIOS wordt verwacht dat hij/zij het portfolio netjes bijhoudt, en regelmatig beoordelingen laat verrichten door de begeleiders.

Bij het gesprek worden de 5 regels van Pendleton gebruikt.

1. Vraag de AIOS; wat ging er goed?

2. Vul aan als opleiders: wat ging er goed en nog meer goed?

3. Vraag de AIOS: wat kan er beter en hoe?

4. Vul aan als opleiders: wat kan er beter of nog meer beter?

5. Vat samen en maak concrete afspraken voor het verder leertraject

Onderstaande toets momenten dienen voor het gesprek te hebben plaatsgevonden:

Na 3 maanden

Einde van stage

totaal

KPB 5x

KPB 5x

10x

CAT 1x

1x

OSATS 10x

OSATS 10x

20x

Optioneel 360 gr feedback

1x

Presentatie van eigen onderzoek/artikel/abstract

1x

Bijlage:

Voorstel voor schema 1: begeleider Zuiverloon blaas-nier

Even weken

Oneven weken

maandag

Poli Kanker Instituut + MDO nier

Poli Kanker Instituut + MDO nier

dinsdag

OK

Poli blaaskankercentrum + MDO

woensdag

vrij

vrij

donderdag

Verrichtingen Kanker Instituut

Poli Kanker Instituut

vrijdag

OK

OK

Voorstel voor schema 2: begeleider Busstra/Verhagen prostaat-nier

Even weken

Oneven weken

maandag

Prostaatcentrum + MDO prostaat

Poli Kanker Instituut + MDO nier

dinsdag

OK Maasstad

OK EMC

woensdag

OK EMC

OK EMC

donderdag

Nierpoli

nierpoli

vrijdag

vrij

vrij

Voorstel voor schema 3: begeleider Boormans/Kirkels blaas - prostaat

Even weken

Oneven weken

maandag

OK

OK

dinsdag

Poli blaaskankercentrum

Brachy prostaat

woensdag

OK

Poli Boormans

donderdag

Verrichtingen Kanker Instituut

Poli Kanker Instituut

vrijdag

vrij

vrij

Hoe ga ik leren?

Wat heeft het Erasmus MC Kanker Instituut jouw te bieden?

 • Flexibel schema van activiteiten met betrekking tot oncologische urologie

 • Persoonlijke stagebegeleider (mentor) voor de hele periode van de differentiatie stage

 • Specifieke vak inhoudelijke begeleiding door staflid urologie per activiteit

 • Participatie in multidisciplinair overleg van nier, prostaat, blaas en testiscarcinoom

 • Breed scala aan oncologische operaties, waarbij indicatiestelling en ook postoperatieve zorg ruim aan bod komen

 • Regelmatig overleg met interne oncologie, radiotherapie en pathologie

 • Werkzaamheden op de multidisciplinaire poliklinieken van het blaaskankercentrum, prostaatcentrum zuidwest Nederland en/of de nierpoli

 • Mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van operatieve vaardigheden binnen de oncologische chirurgie, zowel open als minimaal invasief, eventueel met het behalen van een certificaat

 • Assisteren bij chirurgische en gynaecologische operaties, waarbij de urinewegen betrokken zijn

 • Verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen de oncologie met als doel een artikel of (poster)presentatie op een congres (opleidingseis)

 • Participatie in het onderwijsrooster mbt onderwijs voor de zaalartsen en coassistenten

 • Supervisie van de zaalarts mbt postoperatieve zorg van de oncologische patiënt

 • Includeren en vervolgen van oncologische patiënten in klinische studies

 • Bezoek van een congres op het gebied van oncologie, naar keuze

Naast de differentiatie in oncologie kan men ook een aandachtsgebied in maatschappelijke niet klinische thema’s ontwikkelen. Hiertoe biedt het Erasmus MC ook diverse mogelijkheden. Voorbeelden zijn:

 • Patiëntveiligheid

 • Medisch leiderschap

 • Doelmatigheid

 • Ouderenzorg

 • Patiënt participatie

 • Interprofessioneel werk

 • E-health

 • Waardegedreven zorg

Show-and-tell

Oncologie operatie tableau (bekwaamheidsniveau 2-3)

 • Open of minimaal invasieve pelviene lymfklierdissectie

 • Open of minimaal invasieve radicale cystectomie

 • Open of minimaal invasieve radicale nefrectomie

 • Open of minimaal invasieve nefroureterectomie met blaasmanchet

 • Open of minimaal invasieve radicale prostatectomie

 • Open of minimaal invasieve retroperitoneale lymfklierdissectie

 • Open of minimaal invasieve Bricker deviatie

 • Open of minimaal invasieve heterotope of orthotope blaasvervangende operatie

  Differentiatie stage

 • Gedurende 6 maanden van de laatste 2 jaar van de opleiding is het verplicht te differentiëren in een urologisch thema. De kaders voor deze differentiaties zijn hieronder beschreven. Het te behalen eindniveau is niet ingevuld, dit zal in overleg met de stagebegeleider vooraf worden bepaald.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling