Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Multidisciplinaire bekkenbodempoliklinieken:

Erasmus MC:  medewerking van uroloog,  colorectale chirurg. fysiotherapeuten, , sexuoloog, gastroenteroloog,  incontinentie verpleegkundige.

RDGG/ASD: uroloog, fysiotherapeut, incontinentie verpleegkundige

De subhoofden van de verschillende opleidingsklinieken zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de subspecialisatie  opleiding urogynaecologie. Dit betreft Drs A.L. Milani voor het RdGG, dr C.J.A.  Hogewoning voor het ASD, en dr A.B. Steensma voor het Erasmus MC.

Opleider Prof.dr.C.W. Burger is hoofdverantwoordelijk voor de opleiding in het cluster Rotterdam.

Sollicitatie en contact

Dr. A.L. Milani e-mail: milani@rdgg.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/onderwijs/