Differentiatiestage Urogenitale pathologie Module Urogenitale pathologie

Duur: 
3 maanden
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

Urologische oncologie is een van de speerpunten van het Erasmus MC in het algemeen en van de afdeling Pathologie in het bijzonder. Tijdens de opleidingsstage Urogenitale pathologie verwerft de AIOS sub-specialistische kennis van ziekten van de urologische tractus (‘beyond state-of-the-art’). Tevens bestaat de mogelijkheid de stage uit te breiden met een urologische research stage.

Hoe ga ik leren?

Tijdens de stage participeert de AIOS voor een deel in de dagelijkse urologische patiëntenzorg op de afdeling Pathologie (macroscopie, microscopie, verslaglegging, multi-disciplinair overleg). Daarnaast bestudeert de AIOS het urologische coupe-archief van circa 1000 specialistische casus op het gebied van met name prostaat, urineblaas, nier en testis pathologie.

Tenslotte wordt de AIOS in de gelegenheid gesteld om op de afdeling Urologie, Interne Oncologie, Radiologie en Radiotherapie kennis te nemen van specifieke diagnostische of therapeutische ingrepen.

Op de afdeling Pathologie en Urologie wordt er in verschillende groepen onderzoek gedaan naar met name prostaat, testis en urineblaas maligniteiten. De AIOS kan wekelijkse onderzoek presentaties bijwonen en zo kennis verwerven in pathofysiologische en translationele aspecten van specifieke urologische ziekten. Tevens kan de stage kan worden uitgebreid met een urologisch research project in samenwerking met een van de 4 urologische onderzoeksgroepen

Sollicitatie en contact

Voor informatie:
Dr. G.J.L.H. van Leenders, g.vanleenders@erasmusmc.nl
tel. 010 - 70 43 900

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs