Differentiatiestage Traumachirurgie Traumatologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage wordt u opgeleid in het aandachtsgebied traumachirurgie. De opleiding bestaat uit een periode van 1 tot 1½ jaar in ons academisch centrum en een periode van ½ tot 1 jaar in een groot niet-academisch ziekenhuis in onze regio. U doet ervaring op in alle aspecten van de Traumachirurgie.
Het Erasmus MC is als level 1 Traumacentrum toonaangevend in de behandeling van multitraumapatiënten. Het betreft de opvang en behandeling van zowel patiënten met complexe fracturen (zoals bekkenfracturen, wervelfracturen en intra-articulaire fracturen) alsook met letsels die vaker voorkomen (onder meer polsfracturen, enkelfracturen, heupfracturen). Tevens worden thoracale en abdominale letsels behandeld (zoals hematopneumothorax, miltletsel, leverletsel, darmletsel). U doet ervaring op met diverse traumamechanismen (zoals hoogenergetische trauma, schot- en steekverwondingen) alsook met diverse behandelingen, waaronder damage-control chirurgie, revisiechirurgie en arthroscopiën.

De afdeling Traumachirurgie is vooral gespecialiseerd in de behandeling van:

  • meervoudige letsels (multitrauma, thoraco-abdominaal letsel, schot- en steekverwondingen) ;
  • complexe fracturen (intra-articulair, weke delen letsel (samen met plastisch chirurg);
  • bekken- en acetabulumfracturen;
  • posttraumatische complicaties van de botbreukgenezing (non-union, correctie-osteotomie, osteomyelitis);

Tevens worden meer eenvoudige fracturen behandeld alsook arthroscopiën verricht in dagbehandeling.
De hoeveelheid multitraumapatiënten (300 per jaar) maken het ErasmusMC tot een uniek traumacentrum. Voor de opvang en behandeling van multitraumapatiënten is het belangrijk dat één specialisme de zorg overziet en coördineert. Er is een nauwe samenwerking tussen de traumachirurgie en de afdelingen orthopedie, plastische/reconstructieve chirurgie, neurochirurgie, revalidatie geneeskunde en fysiotherapie. Gedurende 2 jaar doe je ervaring op in alle aspecten van deze multidisciplinaire behandeling. Je coördineert en behandelt deze patientengroep van binnenkomst tot aan het vertrek uit het ziekenhuis en de gelegenheid wordt geboden om ook ervaring op te doen in de poliklinische nazorg.

Naast het Erasmus MC bestaat de opleidingsregio uit de volgende opleidingsziekenhuizen: IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, St. Fransiscus Gasthuis, Reinier de Graaf Groep (Delft), Ikazia Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis (Breda).

De opleidingsjaren van de AIOS worden verdeeld in modules van 3 maanden. Aan het eind van elke 3 maanden vindt een voortgangsgesprek plaats aan de hand van het CanMEDS model. Met een koppeling van het digitale portfolio VREST aan het OK-systeem wordt waarschijnlijk in 2011 gestart.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden en sollicitatieprocedure:
Aanvang in overleg met lokale opleider en ROC.
Sollicitatieprocedure: schriftelijk of per mail d.m.v. brief en CV gevolgd door sollicitatiegesprek met opleider.

Contact:
Sophie Konings, stafadviseur onderwijs & opleiding Heelkunde, Erasmus MC. 010-7031207 s.konings@erasmusmc.nl

Postadres:
Afdeling Heelkunde, kamer Rg-2
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs