Differentiatiestage Therapeutic drug monitoring Differentiatie TDM en Toxicologie

Aanvang: 
30-01-2017
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:
Het vakgebied therapeutic drug monitoring houdt zich bezig met analytische chemische analyse en advies van geneesmiddelen in een matrix, vaak bloed. In het laboratorium hebben wij van ongeveer 100 geneesmiddelen een gevalideerde methode, via immuno-assay, lc-ms, gc-ms of uv-vis. Er worden ongeveer 50.000 geneesmiddelenbepalingen per jaar uitgevoerd, waarvan de helft immunosuppressiva. Daarnaast worden toxicologische analyses uitgevoerd, deels gericht via urine en immunoassay en deels screenend via tox-ms in bloed. Ook maken we gebruik van alternatieve matrixen zoals DBS, liquor, pancreasweefsel of meconium. De analisten voeren de bepaling uit en de labapotheker geeft het klinische advies. De academische patiëntengroep (deels afkomstig van het Sophia Kinderziekenhuis en het Erasmus MC Kankerinsituut ) biedt veel uitdagingen op dit gebied, zoals analyses die in andere ziekenhuizen nauwelijks voorkomen, nierfunctievervangende therapie en TDM, en ECMO en TDM. Door de sociale problematiek van de stad Rotterdam komen er allerlei interessante toxicologische casussen voor. Daarnaast doen we samen met de Interne Oncologie TDM van tyrosine kinase remmers, tamoxifen en andere chemotherapeutica en samen met de Immunologie TDM van TNFα-remmers.
De referentiewaardes voor TDM komen behalve uit de literatuur ook uit onderzoek dat we faciliteren, zelf uitvoeren of zelf opzetten. Er loopt 1 FTE research analist rond en een aantal lab-apothekers houdt zich bezig met PK/PD onderzoek via NONMEM, Pmetrics of PKSolver. Nadat een model is gevalideerd, worden de gevonden referentiewaardes ingevoerd in ons systeem. Onderzoek wordt onder andere gefaciliteerd voor de neonatologie, intensive care, acute geneeskunde, spoedeisende hulp en hematologie, hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de geneesmiddelen sildenafil, doxapram, NOACs en paracetamol metabolieten.

Werkzaamheden differentiatie:
Eigen onderzoek in laboratorium heeft als focus alternatieve matrix en immunosuppressica, ethanol en drugs toxiciteit tijdens de zwangerschap, veiligheid en PK/PD en antipsychotica, chronofarmacologie, PK/PD van antibiotica en PK/PD in de laatste fase van het leven. Diverse onderzoekers, analisten, stagiaires en apothekers zijn betrokken bij deze onderzoeken. Naast de (ex-)AIOS, kunnen de de volgende apothekers je alles vertellen over de begeleiding door Birgit Koch en wat het Erasmus MC meer te bieden heeft op het vlak van TDM, toxciologie en PK/PD: Linda Franken (l.franken@erasmusmc.nl), en Rixt Wijma (r.wijma@erasmusmc.nl).

De begeleiding bestaat uit: Dagelijkse begeleiding TDM adviezen, en wekelijkse begeleiding binnen verdieping project.

Daarnaast het bijwonen van werkoverleggen laboratorium, toxicologie bespreking samen met andere afdelingen, zoals SEH, klinische farmacologie bespreking en diverse patiëntenbesprekingen en commissies.

Gevraagde competenties:

 • Projectmatig kunnen werken
 • Wiskundige interesse en interesse in het laboratorium
 • Enthousiasme ten aanzien van PK/PD en TDM
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Ervaring met onderzoek strekt tot aanbeveling

Show-and-tell

Evt. eerdere ervaringen:
Alle (ex-)AIOS zijn enthousiast over de opleiding en kunnen benaderd worden voor nadere vragen: Alan Abdulla (a.abdulla@erasmusmc.nl), Lotte Sebek (l.sebek@erasmusmc.nl), en Linda Franken (l.franken@erasmusmc.nl).

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:

De opleidingsgroep bestaat uit 20 ziekenhuisapothekers, vier poliklinisch apothekers, twee QA-apothekers , een apotheker farmaceutische analyse Apotheek A15 en een internist-nefroloog/klinisch farmacoloog. Opleider is Prof. Dr. Patricia van den Bemt en plaatsvervangend opleider Dr. Rianne Zaal. De omvang van deze groep maakt allerlei samenwerkingsverbanden mogelijk die ook ten volle benut worden. De werkcultuur is uitgesproken Rotterdams: we houden van aanpakken.
We onderscheiden ons vooral ten aanzien van de volgende zaken:

 • Actieve invulling behandelaarschap middels ziekenhuisapothekers werkzaam op alle klinische afdelingen
 • Kinderfarmacologie: in het Sophia Kinderziekenhuis word je opgeleid in de kindergeneeskunde in volle omvang
 • Oncologie: het Erasmus MC Kankerinstituut biedt oncologische topzorg
 • Apotheek A15: volledig geoutilleerde bereidingsapotheek; state of the art bereiden en farmaceutische analyse
 • TDM en toxicologie: volledig uitgerust laboratorium met onder andere LC-MS
 • Opleiding tot klinisch farmacoloog
 • Klinisch Geneesmiddel Onderzoek: professioneel ingericht met bijzondere expertise op gebied van IMPD beoordeling
 • Onderzoekslijnen Klinische Farmacologie en Medicatieveiligheid

Sollicitatie en contact

Stagebegeleider: Dr Birgit Koch
Email: b.koch@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7033202

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs