Differentiatiestage Pijn en palliatieve geneeskunde Pijngeneeskunde en palliatieve zorg

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het centrum voor pijngeneeskunde van het Erasmusmc  is een multidisciplinair pijnbehandel en researchcentrum (C kliniek). Naast  anesthesiologen zijn er neurologen,  psychologen, een fysiotherapeut en gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. Het centrum voor pijngeneeskunde ziet 2e en 3e lijns patiënten . Het centrum kent gespecialiseerde poli’s bijvoorbeeld  een poli voor CRPS patiënten, een poli voor oncologische patiënten en palliatieve zorg (een deel van deze patiënten wordt gezien in het Daniel den Hoed ziekenhuis), multidisciplinaire poli’s voor complexe problematiek, een kinderpijnpoli in het Sophia kinderziekenhuis en een 2e lijns polikliniek pijngeneeskunde  in het Havenziekenhuis (A centrum).
Het centrum voor pijngeneeskunde kent uitgebreide diagnostische mogelijkheden. Er is een laboratorium voor Quantitative Sensory Testing. Therapeutisch wordt het volledige spectrum aangeboden, variërend van faramacologische behandeling, niet complexe en complex interventionale behandelingen waaronder epiduroscopie en neuromodulatie. Een pijnmanagement-programma wordt aangeboden via samenwerking met 1e lijns psychologen, fysiotherapeuten en revalidatiecentra. Op de verschillende lokaties zijn naast poliklinische activiteiten ook gespecialiseerde consultatieteams werkzaam voor acute, chronisch benigne, oncologische pijn en palliatieve zorg. Naast patiëntenzorg is er veel aandacht voor opleiding en onderzoek.

- Het Erasmusmc is opgedeeld in 3 lokaties, namelijk Centrumlokatie, Sophia Kinder ZH en Daniel den Hoed. Het sectorhoofd Anesthesiologie Pijngeneeskunde is verantwoordelijk voor alle lokaties. Met het Havenziekenhuis bestaat een intensieve samenwerking.
- Op de centrumlokatie zijn er mono en multidisciplinaire spreekuren voor chronisch benigne en oncologische pijn en palliatieve zorg. Kinderen (<18 jr) met chronisch benigne en oncologische pijn worden gezien in het Sophia Kinder ZH. Een deel van de oncologische patienten wordt gezien in de Daniel de Hoed.
- Oncologische pijn en palliatieve zorg wordt binnen 1 werkdag gezien;  aangezichtspijn, CRPS en acute herpes zoster binnen 1 week, alle andere zorg afhankelijk van wachtlijst.
- De invasieve pijnbehandeling vindt plaats op de dagbehandeling van de centrumlokatie.
- De vakgroep betaat uit anesthesiologen , neurologen, psychologen, een fysiotherapeut en gespecialiseerd verpleegkundigen. Er wordt nauw samengewerkt met internist oncologen.
- Er is een uitgebreid kwaliteitsbeleid dat zich richt op verbetering van veiligheid en doelmatigheid.

Sollicitatie en contact

- Aanvangmogelijkheden stage in onderling overleg, er zijn 2-3 plekken
- Eisen aan sollicitant: gemotiveerd en enthousiast
- Procedure: schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan Prof.dr.RJ stolker en Prof.dr. FJPM Huygen
- Contactgegevens secretariaat: centrum voor pijngeneeskunde postbus 2040 3000CA Rotterdam 0107034906 a.vantoor@erasmusmc.nl

Contactpersoon voor nadere inlichten is prof. dr. F. Huygen: f.huygen@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/onderwijs/