Differentiatiestage Ophthalmo pathologie Module Ophthalmopathologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Ophthalmopathologie is al tientallen jaren een separaat subspecialisme aan de afdeling Pathologie van het Erasmus MC en omvat de pathologie van de oogleden, conjunctiva, oogbol en orbita.

In deze stage kun je kennismaken met zowel de meer voorkomende pathologie zoals inflammatoire, infectieuze en melanocytaire afwijkingen. Maar ook meer specialistische aandoeningen zoals hereditaire corneadystrofieën en congenitale malformaties bij foetale syndromale afwijkingen komen aan de orde, waarbij rekening kan worden gehouden met de interesses van de AIOS.

Hoe ga ik leren?

De stage begint met een introductie in het subspecialisme aan de hand van “Section 4 of the Basic and Clinical Science Course of the American Academy of Ophthalmology: Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors” (ISBN 9781560559689). De diagnostiek van de ophthalmologische preparaten zal volledig via de stagiair verlopen, waardoor casusgewijs het deelspecialisme wordt onderwezen. De maandelijkse opthalmopathologiebespreking zal door de stagiair worden voorbereid met als doel de stage af te sluiten met het zelfstandig presenteren van deze bespreking.

Vanaf het begin wordt er tevens tijd besteed aan een researchproject (precieze inhoud afhankelijk van de mogelijkheden van het moment en interesse van de stagiair), met een omvang passend voor de stageperiode ter verdieping van de stage.

Show-and-tell

De afdeling Pathologie van het Erasmus MC heeft zowel de zorg voor het beoordelen van preparaten van de eigen afdeling oogheelkunde, als de zorg voor de preparaten van het Oogziekenhuis Rotterdam, het enige tertiaire oogziekenhuis van Nederland en heeft zodoende voldoende expositie voor de geïnteresseerde AIOS om een volwaardige module ophthalmopathologie aan te kunnen bieden.

Sollicitatie en contact

Voor sollicitatie en  informatie: Dr. Rob Verdijk, ophthalmopatholoog, r.verdijk@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs