Differentiatiestage Oncologie Oncologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Met in totaal 300 medewerkers is de afdeling interne oncologie van het Erasmus MC de grootste oncologieafdeling in Nederland. De afdeling heeft wereldwijd een vooraanstaande rol in het klinisch wetenschappelijk onderzoek ter verbetering voor bestaande behandelingen en/of ontwikkeling van nieuwe behandelingen. De patiëntenzorg wordt dan ook bij voorkeur aangeboden in het kader van één van de meer dan 60 verschillende patiëntgebonden studies.

De medische staf van het Erasmus MC bestaat uit 17 internist-oncologen en 7 internisten in opleiding tot internist-oncoloog (AIOS) en 3-4 artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS). De medische staf wordt ondersteund door nurse-practitioners. Daarnaast is er in de afdeling een groot aantal oncologieverpleegkundigen werkzaam in de klinische en ambulante zorg. De psychosociale begeleiding van patiënten wordt verleend door directe zorgverleners, waar nodig aangevuld met begeleiding vanuit het psychosociaal zorgteam. 

Binnen de afdeling Interne Oncologie wordt u door een enthousiast opleidingsteam opgeleid tot een hoog gekwalificeerde internist-oncoloog. Er is een uitgebreid scholingsprogramma opgezet, waaraan zowel de ANIOS als de AIOS in de differentiatie Oncologie deelnemen. Tevens kun je deelnemen aan vele verschillende tumorwerkgroepen. Wij bieden een prima opleidingsklimaat aan, gericht op het ontwikkelen van individuele competenties. Conform de opleidingseisen is de differentiatiestage Oncologie onderverdeeld in 6 maanden kliniekstage, 12 maanden polikliniekstage en 6 maanden verdiepingsstage. Het merendeel van de AIOS gebruikt deze verdiepingsstage om zich te specialiseren in de palliatieve zorg en symptoomcontrole voor patiënten met een maligniteit.

Naast de verplichte stages verzorgt het opleidingsteam gestructureerd mono- en multidisciplinair onderwijs.  Het monodisciplinair onderwijs is vooral bedoeld om verdere verdieping en inzicht te verschaffen in de systemische behandelingsmogelijkheden van diverse maligniteiten. Uiteraard worden ook de epidemiologische en pathofysiologische aspecten besproken. Indien mogelijk zal aan de hand van de bespreking van zogenaamde landmarkstudies inzicht worden verschaft waarop ons evidence-based handelen is gebaseerd. Verder verzorgt de afdeling onderwijs in de vorm van refereerlunches, researchbesprekingen en wetenschapsmiddagen. Tijdens de opleiding loopt de AIOS stage op de afdelingen radiotherapie en chirurgie. Tenslotte participeert de AIOS in de consulentendienst waarbij de stafleden collega's in de perifere ziekenhuizen adviseren over patiëntgebonden problemen ten aanzien van diagnostiek, behandeling en nazorg  van oncologie patiënten.  

Sollicitatie en contact

Bij belangstelling voor een opleidingsplaats kunt u uw sollicitatie richten aan:
Dr. E. van Meerten, opleider
Afdeling Interne Oncologie
Postbus 2040 3000 CA ROTTERDAM
Overige contactgegevens:
Tel. 010 7034447
Email: e.vanmeerten@erasmusmc.nl

Vacatures worden gepubliceerd op werkenbijerasmusmc.nl

Meer informatie over de afdeling Interne Oncologie
Patiëntenzorg
Klinisch onderzoek en research

 

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs