Differentiatiestage Neuropathologie Module Neuropathologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Neuropathologie omvat de pathologie van de hersenen, hersenvliezen, hypofyse, perifere zenuwen en spieren.

Er kan rekening kan worden gehouden met de interesses van de AIOS.

Een combinatie met de module ophthalmopathologie is goed mogelijk omdat een van de neuropathologen is gespecialiseerd in ophthalmopathologie.

Hoe ga ik leren?

De neuro-oncologische diagnostiek wordt onderwezen aan de hand van de “WHO classification of Tumours of the Central Nervous System, 4th edition 2007” (ISBN-13 9789283224303). Alle diagnostiek van de neurochirurgie (inclusief vriescoupes) zal vanaf het begin via de stagiair verlopen, met als doel casusgewijs de stof te behandelen.

Steeds is er op maandag bij de voorbereiding van de neuro-oncologiebespreking een recapitulatie van de casuïstiek van de voorbije week als belangrijk onderwijsmoment.

De diagnostiek van spierbiopten wordt onderwezen aan de hand van “Dubowitz en Sewry, Muscle Biopsy a Practical Approach, 3rd edition 2007” ( ISBN 9781416025931), door gezamenlijk de casus te beoordelen. De neuropathologische obductiepathologie komt gedurende de gehele stage regelmatig aan de orde. Vanaf het begin van de stage zal er tijd zijn voor een researchproject ter verdieping van de stage. Het onderwerp hiervan is afhankelijk van de mogelijkheden van het moment en de interesse van de stagiair en kan zowel oncologische als niet oncologische onderwerpen betreffen.

In overleg zijn er ook vaste onderdelen, zoals:

wekelijks: voorbereiden neuro-oncologiebespreking, neuro-oncologiebespreking, hersenen snijden (hersensecties).

maandelijks: spierbioptenoverleg, patiëntendemonstratie neurologie.

Show-and-tell

De grote omvang van de neuropathologische praktijk en daarmee de diversiteit aan pathologie die in het diagnostische deel van de stage kan worden verwacht maakt deze stage uniek.

De afdeling pathologie van het Erasmus MC verzorgt de beoordeling van het materiaal van het grootste academische neurochirurgische centrum van Nederland, zowel voor volwassenen als kinderen (Erasmus MC-Sophia), waarmee voldoende expositie aan neurochirurgische preparaten is verzekerd.

Daarnaast worden voor de afdeling neurologie zo’n 200 spierbiopten en tientallen zenuwbiopten per jaar beoordeeld en zijn er zo’n 100 hersensecties per jaar. Hiermee is ook voldoende expositie aan zowel de oncologische als niet-oncologische neuropathologie verzekerd.

Sollicitatie en contact

Dr. R.M. Verdijk, ophthalmopatholoog, neuropatholoog, r.verdijk@erasmusmc.nl

Prof. J.M. Kros, neuropatholoog, j.m.kros@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs