Differentiatiestage Neurogenetica Neurogenetica

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het deelspecialisme neurogenetica omvat het erfelijkheidsonderzoek en –advies bij adviesvragers en patiënten met (mogelijk) erfelijke neurologische aandoeningen. Binnen het deelspecialisme wordt veel multidisciplinair samengewerkt. Neurogenetica binnen het Erasmus MC is vooraanstaand in patiëntgericht onderzoek op het gebied van neurodegeneratieve aandoeningen, spierziekten en hersenaanlegstoornissen, tubereuze sclerose complex (TSC), Angelman-syndroom en neurofibromatose (NF).

Organisatie
Algemene informatie over de afdeling is te vinden op de ErasmusMC-website:  http://www.erasmusmc.nl/klinische_genetica/

Neurogenetici de stage begeleiden zijn:
Dr. Grazia Mancini (http://nl.linkedin.com/pub/graziamancini/31/83/610)                                                         Aandachtsgebied: migratiestoornissen, stroke/vasculaire afwijkingen, algemene kinderneurogenetica
Dr. Alice Brooks (http://nl.linkedin.com/pub/alice-brooks/18/6aa/111)
Aandachtsgebied: neuromusculaire aandoeningen en algemene kinderneurologie
Dr. Anneke Maat-Kievit (http://nl.linkedin.com/pub/anneke-maat-kievit/16/3b9/241)
Aandachtsgebied: bewegingsstoornissen, dementie, neuromusculaire aandoeningen en algemene volwassenenneurologie
Dr. Vincenzo Bonifati
Aandachtsgebied: ziekte van Parkinson, andere bewegingsstoornissen
Neurologen die bij de stage betrokken zijn:
Dr. Esther Brusse
Aandachtsgebied: neuromusculaire aandoeningen, neurodegeneratieve aandoeningen                   
Prof Dr. John van Swieten
Aandachtsgebied: neurodegeneratieve aandoeningen, m.n. dementie                                                         
Dr. René de Coo                                                                                                                                    Aandachtsgebied: mitochondriele aandoeningen, spierziekten                                                                  
Dr. Marie-Claire de Wit
Aandachtsgebied: migratiestoornissen, epilepsie, TSC, Angelman

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor 1 AIOS, die het basisgedeelte van de stage moet hebben afgesloten. De begindatum en duur van de stage wordt in overleg afgesproken. Belangstelling voor de neurogenetica is een vereiste, evenals een proactieve houding. AIOS kunnen een brief met hun CV sturen naar Dr. Alice Brooks, opleider Klinische genetica, Erasmus MC (a.brooks@erasmusmc.nl).

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs