Differentiatiestage Musculoskeletaal Differentie Musculoskeletaal

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling radiologie in het Erasmus MC is onderdeel van de OOR ZWN en heeft een van de grootste opleidingen radiologie van Nederland. Naast algemeen specialistische zorg is het Erasmus MC tevens een topreferente kliniek dat op het gebied van thoraxradiologie veel te bieden heeft. Ondanks de grootte van het ziekenhuis en de omvang van de aios groep is er binnen de opleiding ruimte voor een op maat gemaakt opleidingsplan dat rekening houdt met individuele interesse en talenten.

Het Erasmus MC heeft de grootste afdeling Radiologie van Nederland; niet alleen getalsmatig in ftes en onderzoeken, maar ook in technische uitrusting. 
De afdeling Radiologie van het Erasmus MC werkt vanuit de drie locaties: Erasmus MC-centrumlocatie, Erasmus MC-Sophia (kinderziekenhuis) en Erasmus MC-Daniel den Hoed (oncologisch centrum).

Kerntaken afdeling Radiologie
· Patiëntenzorg
· Onderzoek
· Opleiding en Onderwijs

Opleiding en Onderwijs
Op de afdeling Radiologie worden dagelijks mensen opgeleid en wordt onderwijs gegeven. Gemiddeld 30 aiossen volgend de opleiding radiologie in het Erasmus MC. Verder kunnen radiologen nadat de opleiding is afgerond zich specialiseren op onze afdeling in een deelgebied van de radiologie, b.v. neuroradiologie in zgn. fellowships. Er zijn wekelijks een aantal 5e jaars co-assistenten op de afdeling, die hun klinische fase starten op onze afdeling. De aiossen radiologie zijn betrokken bij onderwijs aan co-assistenten en medische studenten.

De medisch specialistische vervolgopleiding Radiologie van het Erasmus MC is onderdeel van de Onderwijs & Opleidingsregio Zuid-West Nederland (OOR ZWN). De OOR ZWN kent 4 zelfstandige opleidingen Radiologie, te weten bij het Erasmus MC, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Elisabeth Ziekenhuis Tilburg en het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.

Voor een aantal onderwijsactiviteiten zoals het regionaal cursorisch onderwijs (RCO) zijn 2 opleidingsregio’s samengevoegd. De OOR Rotterdam vormt dan samen met de OOR Maastricht regio Zuid.

De medische staf
De medische staf wordt gevormd door 27,75 Fte radiologen. Daarnaast worden rond de 30 aiossen opgeleid en zijn er stages op de afdeling voor de opleiding nucleaire geneeskunde en radiotherapie. De afdeling kent zes aandachtsgebieden (AG), waaronder thorax radiologie, musculoskeletale radiologie, neuro en hoofd-hals radiologie, interventie radiologie, abdomen radiologie en kinderradiologie. De differentiaties cardiovasculaire radiologie is onderdeel van de AG Interventie en mamma radiologie van het AC Thorax. Elk aandachtsgebied heeft een aandachtsgebiedcoördinator (AGC) die verantwoordelijk voor de ontwikkeling binnen het aandachtsgebied.

Alle radiologen werken binnen één of meerdere aandachtsgebieden. De afdeling streeft ernaar dat iedere stafarts minimaal één registratie heeft als subspecialist.

Kwaliteitsbeleid
De afdeling heeft zichzelf als doel gesteld een kwalitatief hoogwaardige opleiding aan te bieden, waarin begeleiding vanuit de staf op een open manier plaatsvindt. Begeleiding en beoordeling is positief gericht op de ontwikkeling en het leerelement van de aios.

Via de D-RECT wordt de aios jaarlijks gevraagd naar de kwaliteit van de opleiding. Hiermee wordt feedback gegeven over de structuur. Per 1 januari 2011 is de SetQ ingevoerd. Hiermee wordt een beoordeling gevraagd over de begeleiding door de stafartsen. Het doel van de inzet van deze instrumenten is om de kwaliteit van de opleiding te verhogen en een open en eerlijk opleidingsklimaat te creëren.

De aiossen en stafleden worden getraind in ‘het moderne opleiden’ d.m.v. de Teach-The-Teacher cursus. Hierbij ligt de nadruk op de huidige (moderne) feedback- en communicatietechnieken.

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie kunnen worden ingewonnen bij dr. G.S.R. Muradin (differentiatie opleider Musculoskeletale radiologie), Telefoon (010) 7042006

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs