Differentiatiestage Klinische farmacie Intensive Care over alle leeftijden

Aanvang: 
21-02-2017
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:
Op de Intensive Care van het ErasmusMC liggen 30 tot 34 patiënten. Deze patiënten zijn ernstig ziek, krijgen orgaanondersteunde behandeling (beademing, CVVH, ECMO e.d.) en hebben complexe farmacotherapie. Tijdens de differentiatie leer je wat voor patiënten op de academische Intensive Care liggen, welke geneesmiddelen deze patiënten gebruiken en wat de rol van de ziekenhuisapotheker hierbij kan zijn. De focus ligt hierbij op je rol als medebehandelaar: aan het bed van de patiënt. Andere onderdelen betreffen de Cardiac Care Unit (CCU) en de Intensive Care Kinderen (ICK). Op die manier leer je intensieve farmaceutische zorg leveren als behandelaar aan patiënten van alle leeftijden.

Werkzaamheden stage:

Werkzaamheden dagelijks:

 • Je loopt mee met de visite en leert via een IC checklist om farmaceutische anamnese bij patiënten af te nemen.
 • Je adviseert aan IC/CCU/ICK artsen en verpleegkundigen welke interventies er gepleegd kunnen worden en je beantwoord hun vragen m.b.t. farmacotherapie.
 • Je voert de clinical rule nierfunctie IC uit en bewaakt de relevante interacties.
 • Je bespreekt met het lab van de apotheek de TDM adviezen en bespreekt de adviezen met de IC/CCU/ICK artsen.
 • Je krijgt een rol in het screenen van patiënten m.b.t. lopen medisch wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen en/of voert zelf een onderzoek uit.

Activiteiten:

 • Je kunt dagelijks deelnemen aan het IC onderwijs en je draait zelf ook mee in het onderwijsrooster.
 • Je houdt je interventies bij en evalueert deze maandelijks.
 • Je doorloopt de reader "IC apotheker" met bijbehorende reader en opleidingsplan.

Begeleiding:
De eerste 2 weken fulltime, daarna kun je zelfstandig aan het werk. Wekelijks is er een voortgangsgesprek. De differentiafase wordt ongeveer gelijk verdeeld over IC, CCU en ICK.

Gevraagde competenties:

 • Complexe medicatiereviews kunnen/leren uitvoeren
 • Farmaceutische interventies plegen aan het bed van de patiënt
 • Goede mondelinge vaardigheden en bejegening richting artsen en verpleegkundigen
 • Onderwijs kunnen geven aan IC artsen en IC verpleegkundigen
 • Een rol spelen in lopend medisch wetenschappelijk onderzoek
 • Bestuderen van IC ziektebeelden en behandeling (n.a.v. een reader)

Show-and-tell

Evt. eerdere ervaringen:
Alle (ex-)AIOS zijn enthousiast over de opleiding en kunnen benaderd worden voor nadere vragen: Alan Abdulla (a.abdulla@erasmusmc.nl), Lotte Sebek (l.sebek@erasmusmc.nl), en Linda Franken (l.franken@erasmusmc.nl).
Jeannine Huisbrink (nu ziekenhuisapotheker in Franciscus Gasthuis & Vlietland): J.Huisbrink@Franciscus.nl. Andrea Warman (nu ziekenhuisapotheker in Medisch Centrum Leeuwarden): andrea_warman@hotmail.com.

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:

De opleidingsgroep bestaat uit 20 ziekenhuisapothekers, vier poliklinisch apothekers, twee QA-apothekers, een apotheker farmaceutische analyse Apotheek A15 en een internist-nefroloog/klinisch farmacoloog. Opleider is Prof. Dr. Patricia van den Bemt en plaatsvervangend opleider Dr. Rianne Zaal. De omvang van deze groep maakt allerlei samenwerkingsverbanden mogelijk die ook ten volle benut worden. De werkcultuur is uitgesproken Rotterdams: we houden van aanpakken.
We onderscheiden ons vooral ten aanzien van de volgende zaken:

 • Actieve invulling behandelaarschap middels ziekenhuisapothekers werkzaam op alle klinische afdelingen
 • Kinderfarmacologie: in het Sophia Kinderziekenhuis word je opgeleid in de kindergeneeskunde in volle omvang
 • Oncologie: het Erasmus MC Kankerinstituut biedt oncologische topzorg
 • Apotheek A15: volledig geoutilleerde bereidingsapotheek; state of the art bereiden en farmaceutische analyse
 • TDM en toxicologie: volledig uitgerust laboratorium met onder andere LC-MS
 • Opleiding tot klinisch farmacoloog
 • Klinisch Geneesmiddel Onderzoek: professioneel ingericht met bijzondere expertise op gebied van IMPD beoordeling
 • Onderzoekslijnen Klinische Farmacologie en Medicatieveiligheid

Sollicitatie en contact

Begeleider: Dr Nicole Hunfeld, Dr Robert Flint

Contactgegevens voor meer informatie:

Email: n.hunfeld@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7033202

 

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs